Značky

Nově se v systému objevila možnost vytvořit si vlastní značky. Tyto značky pak můžete přidělovat  k jednotlivým studentům v modulu studenti.  Dále je možné podle těchto značek filtrovat jak v modulu studentů, tak i např. při tvorbě reportů pro MPSV.


1. Nejprve si nadefinujte nové značky - Půjdete do záložky nastavení/zančky.

Tužkou přidáte nové značky



Značky přiřazujete ke studentům v modulu Studenti.  Můžete si studenty rozdělovat podle značek buďto rovnou při zadání nebo stačí 2x kliknout na již založeného studenta a záznam upravit.

V záložce ostatní vyberete studentovi značku. Je možné přidělit i více značek jednomu studentovi.


Po přidělení značek se objeví v modulu Studenti filtr, kterým je možné studenty rozdělovat podle značek. Tento filtr se objevuje také při tvorbách reportů pro MPSV
 


Přihlásit se nebo Registracepro odeslání komentáře