Záznamy ze čtečky karet nebo mobilní aplikace a reporty pro MPSV


1. Načtená data z čtečky nebo mobilní aplikace


vždy když se propojí přes internet čtečka karet nebo mobilní aplikace čtečky karet s Webookerem, načtou se všechny napípané záznamy do modulu historie přístupů.

 


- pozor v pravém horném roku je třeba mít zeleně Kontrola podle skupin! (pokud tam je červeně: Kontrola podle čtečky, znamená to, že nemáte u některého dítěte či zaměstnance nastavenou skupinu, což je špatně! Kontroly Vám neprobíhají)


pokud máte přístupovou roli administrátor, umožní vám systém tyto záznamy upravovat, přidávat nové nebo mazat na ozubeném kolečku. 


Pokud upravujete nebo přidáváte záznamy, otevře se vám okno detail přístupu. Zde buďto upravíte nebo přidáte nový záznam do docházky (příchod nebo odchod studenta nebo pečující osoby). 

Do políčka identifikační číslo čtečky zadáte číslo vašeho zařízení, kterým načítáte docházku. Toto číslo najdete v prvním sloupečku tabulky ve které pracujete.  Tyto vámi upravené záznamy (např. když si dítě zapomene pípnout odchod, nebo když někdo pípne naopak víckrát) budou v historii přístupů viditelně označené.

Pokud máte přístupovou roli administrátor školka, vidíte pouze finální výstup bez označených změn (role měníte u každého uživatele v modulu uživatelů).

Do všech reportů jdou finálně upravená data.


Jak vytvořit report docházky pro MPSV

- ozubeným kolečkem u jakéhokoliv záznamu můžete vygenerovat export pro MPSV - nadefinujete si, od kdy do kdy report chcete vytvořit.

- vyberte skupinu

- v záložce studenti vyberete studenty, které chcete zahrnout do reportu (zaškrtávátkem vlevo nahoře můžete označit všechny najednou)

- v záložce zaměstnanci vyberte učitelky, které budou do reportu zahrnuty

- když dáte vytvořit, vyplní se vám tabulka dodaná MPSV


 

- modrá políčka vyplňuje Webooker z modulu historie přístupů, zbylé záznamy doplňuje automaticky dodaná tabulka z MPSV. (pokud nemáte žádná čísla v posledním sloupku, musíte povolit úpravy).

Vy musíte před uložením a odesláním vyplnit Provozní parametry (dle vašeho projektu)- první záložka, Výpočet dosažených jednotek - třetí záložka a Pečující osoba - čtvrtá záložka. Opět jen modrá políčka. Zbytek vám vyplní Webooker.


 První záložka - Provozní parametry


Třetí záložka - Výpočet dosažených jednotek


Čtvrtá záložka - Pečující osoba


Export si po vytvoření uložíte jako jakýkoliv běžný excel.