Návod pro použití systému Webooker pouze pro účely MPSVSystém naleznete na internetu na adrese: https://xxx.webooker.eu  (místo jména „xxx“ bude název vašeho rezervačního systému).

Přihlaste se do vašeho systému na základě přihlašovacích údajů:

 Na tlačítku „Další“ v horní liště vstoupíte po přihlášení do Administrace

 

 

 

Základní orientace v administraci:

Ikonou tužtičky 

přidáváte nové záznamy.

Před každým záznamem je ozubené kolečko

, tím záznamy upravujete a mažete.

Na straně jsou moduly, ty jsou skryté do záložek. 

Záložky rozbalíte nebo zabalíte tlačítky plus a mínus na straně  


  

 

Zadání rodičů, učitelek a dětí do systému

1. Uživatelé

Uživatel je osoba, která pracuje se systémem (povětšinou maminka nebo učitelka, v DS to musí být podpořená osoba). Nového uživatele založíte v modulu uživatelé tužtičkou. 

- lupičkou můžete v záznamech vyhledávat např. podle části slov, mailu nebo telefonního čísla

- v horní části tabulky je seznam uživatelů, v dolní části pak detail a na další záložce studenti uživatele

- lištou označenou na obrázku můžete posunovat, abyste si zvětšili nebo zmenšili náhledové pole


Kliknutím na tužtičku přidáte nového uživatele a vyplníte nový uživatelský účet:- vyplníte jméno, příjmení a email

- povinná pole jsou označena červeně

- vyberte z nabídky roli.  Rodiče jsou uživatele (vidí pouze klientskou část) a administrátor jste vy (dostane se do administrativní části a má přístup ke všem funkcím a datům)


Pokračujte na další záložce Kontaktní údaje:

 


Poslední záložka Ostatní:


- v případě, že nepovolíte kontakt emailem, nedostane klient ze systému žádný e-mail (ani možnost změnit heslo)


A potvrdíte buď Uložit (to vše jen uložíte do systému) nebo pokud chcete zapojit rodiče a vytvořit mu uživatelký účet kliknete na Odeslat přihlašovací údaje uživateli (na jeho email se odešle mail s aktivačním odkazem pro dokončení registrace do vašeho systému)


Na ozubeném kolečku v uživatelích najdete tyto funkce:


- můžete upravovat a mazat záznamy

- znovu poslat přihlašovací údaje všem


2. Vytvoření skupiny

Pro vytvoření skupiny půjdete do Administrace do sekce Uživatelé do Modulu Skupiny. V levém horním rohu přidáte tužtičkou nový záznam.Zadat váš název, popis a kliknutím na barvu si označíte např. dětskou skupinu SluníčkaPokud definujete dětskou skupinu, budete pokračovat do záložky "Dětská skupina"

 -  zadání kapacity je nezbytné pro správnou kontrolu načtené docházky 

-  název projektu, registrační číslo projektu a název příjemce se vám po vyplnění bude zobrazovat v Souhrnné docházce pro MPSV.3. Studenti

Ve spodní části tabulky uživatelů je záložka Studenti:- Tužtičkou přidáváte nové studenty k uživatelům (děti rodičům) Nejprve si musíte vybrat rodiče (uživatele), kterému chcete dítě přidat. 


- vyplníte veškeré údaje o studentovi a pokračujete do záložky ostatní. Zde vyberete do jaké dětské skupiny bude dítě patřit.

 


4. Zaměstnanci

V sekci uživatelé najdete modul Zaměstnanci. Abyste mohli udělat z někoho zaměstnance, musí mít nejprve účet v systému (musí být zaregistrovaný do seznamu uživatelů).

Zaměstnancem musí být všechny chůvy, aby je systém odlišil do reportu pro MPSV.

 


- tužtičkou přidáte nový záznam


 

Pokračujte na záložku ostatní - zde jsou všechny údaje pouze pro vás informativní a dobrovolné.  

Pokud tvoříte zaměstnance do dětské skupiny, vyberete skupinu, do které bude zaměstnance patřit.
Záznamy ze čtečky karet a reporty pro MPSV

5. Načtená data z čtečky

- vždy když se propojí přes internet čtečka karet s webookerem, načtou se všechny napípané záznamy do modulu historie přístupů.- pozor v pravém horném roku je třeba mít zeleně Kontrola podle skupin! (pokud tam je červeně: Kontrola podle čtečky, znamená to, že nemáte u některého dítěte či zaměstnance nastavenou skupinu, což je špatně! Kontroly Vám neprobíhají)

- pokud máte přístupovou roli administrátor, umožní vám systém tyto záznamy upravovat, přidávat nové nebo mazat na ozubeném kolečku. 

Tyto vámi upravené záznamy (např. když si dítě zapomene pípnout odchod, nebo když někdo pípne naopak víckrát) budou v historii přístupů viditelně označené.

Pokud přidáváte, mažete nebo upravujete zaznamenanou docházku ze čtečky v historii přístupů, tak je v záznamu políčko důvod.

Pokud toto políčko vyplníte, objeví se takto upravený záznam i s důvodem (zelený otazníček) také v roli administrátor školky.

Při kontrole pak budou tyto záznamy vidět a když najedete myší na zelený otazníček budete moci také ukázat důvod vaší změny.Jak vytvořit report docházky pro MPSV

- ozubeným kolečkem u jakéhokoliv záznamu můžete vygenerovat export pro MPSV - nadefinujete si, od kdy do kdy report chcete vytvořit.

- vyberte skupinu

- v záložce studenti vyberete studenty, které chcete zahrnout do reportu (zaškrtávátkem vlevo nahoře můžete označit všechny najednou)

- v záložce zaměstnanci vyberte učitelky, které budou do reportu zahrnuty

- když dáte vytvořit, vyplní se vám tabulka dodaná MPSV - modrá políčka vyplňuje Webooker z modulu historie přístupů, zbylé záznamy doplňuje automaticky dodaná tabulka z MPSV. (pokud nemáte žádná čísla v posledním sloupku, musíte povolit úpravy).

Vy musíte před uložením a odesláním vyplnit Provozní parametry (dle vašeho projektu)- první záložka, Výpočet dosažených jednotek - třetí záložka a Pečující osoba - čtvrtá záložka. Opět jen modrá políčka. Zbytek vám vyplní Webooker. První záložka - Provozní parametry

Třetí záložka - Výpočet dosažených jednotekČtvrtá záložka - Pečující osoba

Export si po vytvoření uložíte jako jakýkoliv běžný excel.


 

 Prohlášení rodiče – souhlas s docházkou pro MPSV

 

každý měsíc musíte vytisknout „napípané docházky“ a nechat je rodiči podepsat.

V našem systému to nyní uděláte velice snadno J

 

1. Půjdete do Administrace  do modulu „Historie přístupů“

Kliknete na libovolného studenta a vyberete „ Report prohlášení rodiče pro MPSV“ 

  2. Vyplníte datum reportu a skupinu, díky tomu se Vám vyplní potřebné údaje o DS (tyto údaje se vyplní ke každému studentovi automatiky k načtené docházce)

 

 

3. Budete pokračovat do záložky Studenti. Zde vyberete buďto v levém rohu všechny nebo konkrétní studenty, pro které chcete export vytisknout. 4. Vytvoří se vám tisková sestava docházky vybraných dětí rovnou připravená v PDF pro tisk. Vždy jdou po sobě stránky s košilkou MPSV a „napípanou“ docházkou dětí.

 Tyto docházky musíte mít za každý měsíc vytištěné, podepsané a založené pro kontrolu MPSV

 

 

 Software pro ovládání čtečky (přiřazování karet dětem a učitelkám)

- ovladač čtečky jsem vám na školení nainstalovala já (máte ho na ploše) ale je možné, že ho budete ještě chtít nainstalovat na jiný počítač.

 Instalace probíhá z webookeru v modulu historie přístupů.

 - kliknete na instalovat ovladače- v levém rohu se vám začne spouštět instalace, po rozklinutí se vám objeví okno k pokračování.

- kliknete na instalace

Do okénka zadejte název vaší aplikace bez koncovky webooker.eu 

Pokud se váš systém jmenuje https://xxx.webooker.eu, zadáte do okénka pouze xxx 
Na ploše kliknete na webooker card manager a přihlásíte se pomocí vašich přihlašovacích údajů.


Ovladač čtečky a Webooker jsou propojeny datově. Do ovladače se automaticky načítají děti a rodiče z Webooker. V Ovladači pouze přiřazujete nebo odebíráte dětem a učitelkám karty. 

Přihlašujete se stejný heslem.

V záložce studenti vidíte děti, v záložce zaměstnanci učitelky.

Kliknete na zelené tlačítko přiřadit kartu systém vám napíše, že se spojuje se čtečkou a čtečka se rozbliká oranžově.
 Přiložíte kartu ke čtečce, systém si kartu podepíše jménem a vy toto potvrdíte tlačítkem přiřadit. 
Potom už si čtečka pamatuje, kdo je vlastníkem dané karty.


Pokud vám dítě skončí, odeberete mu kartu stejným způsobem jen tlačítkem odebrat kartu.

 


Pro identifikaci karty kliknete na identifikovat kartu