Čtečka Suprema Xpass

Tato čtečka má zvukovou, světelnou signalizaci a vlastní paměť. Pro její fungování je nezbytné, aby byla připojená UTP kabelem ke zdrojí, a od zdroje do Wifi routeru a pak do elektrické zásuvky.

Po zapojení funguje čtečka následovně:

Nejprve bliká červeně a modře - to znamená, že má zapojená ale potřebuje zaregistrovat. Popis registrace zařízení najdete níže.


Modře/modře - znamená, že je vše v pořádku a čtečka je v provozu

Modře/oranžově - čtečka je v provozu a něco očekává. Buďto čeká na internet nebo očekává přiložení karty (při přidělávání karet)

červeně - čtečka nefunguje, nezaznamenává přichody. Pokud bliká červeně, znamená to, že je něco špatně. Může to být špatná/nepřiřazená karta nebo technický problém. Zkuste nejprve jinou kartu.  Pokud stále bliká červeně, tak zařízení vypněte (z elektrické zásuvky), počítejte do 10 a zapněte.

Pokud se nic nezmění, kontaktujte nás.
 Software pro ovládání čtečky (přiřazování karet dětem a učitelkám)

- ovladač čtečky jsem vám na školení nainstalovala já (máte ho na ploše) ale je možné, že ho budete ještě chtít nainstalovat na jiný počítač. Pokud ho máte na ploše, přihlásíte se do něj stejnými přihlašovacími údaji.


 Instalace probíhá z webookeru v modulu historie přístupů.

 - kliknete na instalovat ovladače

 

 


- v levém rohu se vám začne spouštět instalace, po rozklinutí se vám objeví okno k pokračování.

- kliknete na instalace

Do okénka zadejte název vaší aplikace bez koncovky webooker.eu 

Pokud se váš systém jmenuje https://xxx.webooker.eu, zadáte do okénka pouze xxx 
Na ploše kliknete na webooker card manager a přihlásíte se pomocí vašich přihlašovacích údajů.

 

 


 


Ovladač čtečky a Webooker jsou propojeny datově. Do ovladače se automaticky načítají děti a rodiče z Webooker. V Ovladači pouze přiřazujete nebo odebíráte dětem a učitelkám karty. 

Přihlašujete se stejný heslem.

V záložce studenti vidíte děti, v záložce zaměstnanci učitelky.

Kliknete na zelené tlačítko přiřadit kartu systém vám napíše, že se spojuje se čtečkou a čtečka se rozbliká oranžově.

 

 


 Přiložíte kartu ke čtečce, systém si kartu podepíše jménem a vy toto potvrdíte tlačítkem přiřadit. 

 

 


Potom už si čtečka pamatuje, kdo je vlastníkem dané karty.

 

Pokud vám dítě skončí, odeberete mu kartu stejným způsobem jen tlačítkem odebrat kartu.

 


Pro identifikaci karty kliknete na identifikovat kartu