Na začátku používání systému je třeba nastavit učebnu - učebna je prostor (většinou budova) kde jsou třídy a kde probíhá školka.


Při zakládání nové učebny půjdete do Administrace do sekce nastavení nastavení a do záložky učebny.  Tužtičkou v levém rohu přidáváte nový záznam. Otevřete okno, kde doplníte název učebny. Výběrem aktivní/neaktivní určujete zda je stále prostor v provozu. Dále kapacitu, tu ještě budete definovat konkrétně u jednotlivých tříd. A popis. Kapacita a popis je pouze pro vás informativní.

Červená políčka jsou povinná.


Po vyplnění pokračujte na další záložku adresa.

Kliknete na adresu a vyplníte adresu kde se učebna nachází. Po vyplnění uložte.
Při úpravě stávající učebny jdete opět do Administrace do sekce nastavení do modulu učebny a ozubeným kolečkem záznam upravíte.upravíte dle vašich požadavků a dáte uložit