Historie přístupů - načtená docházka

- v sekci bezkontaktní karty najdete modul Historie přístupů. Zde se zobrazuje načtená docházka ze čtečky.

- jakým způsobem systém kontrolu provádí zjistíte vpravo nahoře 

pokud probíhá kontrola podle čtečky, nebude zohledněná maximální kapacita skupiny. Jestliže použijete pro načítání docházky více čtecích zařízení, bude kontrola provedena pro každé zařízení zvlášť. Aby mohl systém kontrolovat docházku podle skupin, musí mít každé dítě i pečující osoba přiřazenou skupinu. Jinak nemůže kontrola podle skupin probíhat !

pokud probíhá kontrola podle skupin, kontrolují se počty dětí na pečující osobu i maximální kapacita.V systému se objeví v historii přístupů červený vykřičník u záznamu, který porušuje výše uvedená pravidla. (toto se nepřenáší do žádného reportu, je to pouze pro vaší vlastní kontrolu). 


Tento záznam nemusí být jediný v tento den chybný, jen vás vykřičník upozorní, že v  tento den není splněná některá z uvedených podmínek. 
U právě probíhajícího dne (ještě neuzavřeného) se vám bude objevovat vykřičník, jelikož v daný moment ještě není splněna některá z podmínek viz. výše. Až bude v daný den vše v pořádku, tak vykřičník sám zmizí. Proto si prosím vykřičníku v probíhající den vůbec nevšímejte.

Pokud máte více dětský skupin, tak je třeba si děti i zaměstnance rozdělit dle skupin, aby bylo možné tyto pravidla správně vyhodnocovat.

Pokud máte jen jednu dětskou skupinu tak skupiny používat nemusíte, ale nebude probíhat kontrola kapacity.

Proto je lepší si skupinu vytvořit a využít všechny kontroly.


Systém webooker kontroluje všechny příchody a odchody dětí a pečujících osob evidovaných v historii přístupů buďto podle zákona o dětských skupinách nebo dle pravidel dotace ESF.

Jakým způsobem bude systém kontrolu provádět můžete nastavit v sekci Systém/nastavení. (základní nastavení je dle pravidel dotace)


Zákon:  http://www.dsmpsv.cz/index.php/nejcastejsi-dotazy/


Zákon o dětské skupině neupravuje maximální počty pečujících osob ani počty dalších pracovníků poskytovatele. Zákon stanovuje pouze nejnižší počty pečujících osob, a to následovně:

a) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,

b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí,
c) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň
jedno dítě mladší 2 let.

Pravidla dotace ESF:  změna je pouze v bodě c). musí být 3 pečující osoby od 13 do 24 dětí bez ohledu na věk.Dále systém kontroluje kapacitu dětské skupiny - dětskou skupinu je potřeba nejprve nadefinovat a potom zařazovat děti a pečující osoby do skupin. Návod zde

- pokud budete chtít, aby vám systém kapacitu hlídal, je potřeba aby systém prováděl kontrolu podle těchto skupin.