Systém webooker komunikuje s dveřní čtečkou Supremou Xpass, která kromě zaznamenávání příchodů a odchodů do našeho systému umí i řídit otevírání dveří.

Nově je nyní možné nastavit si v systému Webooker časové zóny podle různých rolí. Podle těchto časových zón bude uživatelům umožněn přístup do budovy.


Nastavení časových zón


Půjdete do uživatelských rolí a ozubeným kolečkem upravíte uživatelskou roli. V poslední záložce "Rfid karty - omezení přístupu" je možné si nastavit časové zóny pro každou přístupovou roli. Výchozí nastavení je přístup bez časového omezení.

Role se přidělují konkrétním uživatelům v modulu "uživatelé".


FzpML3ZnP6pj3C3x-wNCHIiwB-dq76eYrQ.png

V políčku typ omezení přístupu si můžete vybrat, jaký přístup bude daná role mít.

rUkRtt1BWVU56MpaZZ-vWAnqvaVp1scKlA.png

Pokud si vyberete vlastní definici časového nastavení, pokračujete dál. Pokud si vyberete jinou variantu, dáte uložit.

Nastavení časových zón pro přístup do budovy.

1cCOuPiBFROQaancHroR12iKzqs01qGplQ.png

Na časové ose si vyberete myší čas po který (od kdy - do kdy) systém umožní dané roli přístup do budovy. Takovýchto časových úseků může být každý den maximálně 5.

U každého dne systém do závorky zapíše čas, po který bude osoba do budovy vpuštěna. 

Neoznačená pole (bílá) označují čas, po který systém do budovy uživatele s danou rolí nevpustí.

Po nastavení časů je třeba dát změny uložit. 

Tato změna se musí ještě zapsat do čtečky. Zápis do čtečky probíhá automaticky každých 15 minut. Pokud toto potřebujete urychlit, je třeba jít do vašeho Card Manageru (na ploše) a tam se spojit s vaší čtečkou - např. identifikací karty. Po tomoto kroku bude okamžitě platné nové časové nastavení.

ZLlUINxmdz7wAVRopoP9XYi3iT_GFYzvYw.png