pro lepší přehled jsme změnili souhrnou docházku studenta. 

Něktré řádky udávají nyní jiné informace, jedná se o tyto údaje:


Registrován : počet zakoupených lekcí (proběhlých, neproběhlých, omluvených)

Přítomen : kolik lekcí již student v daný moment odchodil a byl na nich přítomen (pouze proběhlé lekce)

Omluven : počet omluvených lekcí (proběhlých i neproběhlých)

Přítomen ještě neproběhlé : toto je nový údaj, aby byl na první pohled jasné, kolik ještě zbývá lekcí, na které může student přijít a není z nich omluven. CJnM-Z6a1kvruCw1ITMTSryjrjl-9Iv27Q.png