1. Uživatelé

Uživatel je osoba, která pracuje se systémem (povětšinou maminka, nebo učitelka). Nového uživatele založíte v sekci uživatelé v modulu uživatelé tužtičkou v levém horním rohu.

 

- lupičkou můžete v záznamech vyhledávat např. podle části slov, mailu nebo telefonního čísla

- v horní části tabulky je seznam uživatelů, v dolní části pak detail a na další záložce studenti uživatele

- lištou označenou na obrázku můžete posunovat, abyste si zvětšili nebo zmenšili náhledové pole


Kliknutím na tužtičku přidáte nového uživatele a vyplníte nový uživatelský účet:- vyplníte jméno, příjmení a email

- povinná pole jsou označena červeně

- vyberte z nabídky roli.  Rodiče jsou uživatele (vidí pouze klientskou část) a administrátor jste vy (dostane se do administrativní části a má přístup ke všem funkcím a datům)


Pokračujte na další záložce Kontaktní údaje:

 


Poslední záložka Ostatní:


- v případě, že nepovolíte kontakt emailem, nedostane klient ze systému žádný e-mail (ani možnost změnit heslo)


A potvrdíte buď Uložit (to vše jen uložíte do systému) nebo pokud chcete zapojit rodiče a vytvořit mu uživatelký účet kliknete na Odeslat přihlašovací údaje uživateli (na jeho email se odešle mail s aktivačním odkazem pro dokončení registrace do vašeho systému)


Na ozubeném kolečku v uživatelích najdete tyto funkce:


- můžete upravovat a mazat záznamy

- znovu poslat přihlašovací údaje všem

-poslat přihlašovací údaje všem novým - pak se pošle všem naráz a může se objevit tato hláška:
2. Zaměstnanci

V sekci uživatelé najdete modul zaměstnanci. Abyste mohli udělat z někoho zaměstnance, musí mít nejprve účet v systému (musí být zaregistrovaný do seznamu uživatelů). 

 


- tužtičkou přidáte nový záznam