Je několik možností jak lze fakturovat školku. Nejčastější způsob bývá zálohová pravidelná faktura dopředu a vyúčtování zpětně (např. čtvrtletně nebo pololetně).


Pokud tedy chcete využít tento způsob, tak si můžete ve Webookeru vytvořit šablonu, podle které bude systém sám automaticky vystavovat a posílat faktury klientům.


Pokud chcete pouze jednu zálohovou fakturu nebo jakoukoliv jinou fakturu, která bude vystavena jen jednou. Dáte do políčka pro Typ ukončení - Po počtu opakování 1.


Půjdete do sekce školky do modulu vyúčtování. V horní liště si vyberete semestr a třídu, ve které je dítě, pro které chcete tvořit pravidelné faktury. V seznamu dětí si pak dítě vyberete.


geOYSWN5vVo-lTKkr685lZde1Ek0nojyRw.png


Ve spodním okně pokračujete do záložky Pravidelné faktury

Otevře se vám dialogové okno kde je již první řádek vyplněn, vy vyplníte pouze název vaší šablony (např. zálohy za školku)

Ostatní okénka jsou předvyplněná ale můžete je dle potřeby upravit. Na základě těchto údajů vystaví systém automaticky fakturu vždy v zadaný termín.

(na našem příkladu vystaví systém první fakturu 5.12. 2016 a pak každý jeden měsíc až do 30.6.2017 a pak už ne). Po vyplnění pokračujte do záložky Faktura.

bSaFqB0Y43ytQ7QGHlqPs1DePYSJ2UcgIg.png


V této záložce si nadefinujete všechny položky, které budete chtít mít na pravidelné faktuře.

Nevyplněné položky se na faktuře vůbec neobjeví.


Je celkem běžné, že si školky berou zálohové platby jak za školkovné, tak za obědy, které pak za určité období vyúčtují.


Takto máte připravenou šablonu pro fakturu, která se bude vystavovat podle vašeho zadání, např. každý měsíc a bude vypadat takto:


LrFZZI0-gVjSaSC_BtwC5NVGB_cpX2OHWQ.png

Pro plátce DPH s rozpadem DPH, pro neplátce bez rozpadu ( nastavíte v sekci Finance - Fakturační údaje).

Je také možné nastavit různé sazby DPH - školkovné a stravné s jinou sazbou DPH. Nastavíte vždy pro danou třídu. 

Po vystavení faktury se vám Faktura zařadí do modulu vydaných faktur a vznikne vám PohledávkaTakováto faktura odejde sama mailem v požadovaný termín. Mail vypadá takto:


SkhAOxJj7bXgh9aPAnugZjCsnMpnTovLmA.png
 a faktura je v příloze mailu (dá se nastavit, aby faktura neodcházala a odešel pouze mail s informací, že mají rodiče zaplatit školku - faktury se dají vypnout v sekci systém v modulu nastavení v záložce účetnictví

pq9Epy52WMnfhmWJexXXT7VDuHQH-mO_Og.pngPro vyúčtování stravy pak postupujete podle návodu na vyúčtování.