Toto je pohled na omluvy a náhrady ze strany klienta a jak a co lze nastavit. 


Každý Váš klient má svůj vlastní přístup do systému. Po zaregistrování do systému mu přijde mailem uživatelské jméno a heslo. Pod těmito údaji se přihlašuje do systému. 

Návod na novou registraci najdete zde. a na přihlášení do systému  zde.


Když chce rodič omluvit dítě ze školky klikne po přihlášení na tlačítko školka. (omlouvat a vybírat náhrady mohou pouze děti, které mají definovanou docházku v administraci v rozvrhu).


wO6G9nQhGgO6b23bJS21oZUbF-rJj85xLA.png


Rodič si musí nejprve vybrat dítě a třídu.


s_FZmi2NUDPPgjTA4Yc6-cIi2Bl1F6dwgg.png


Otevře se docházka zabalená do měsíců - rodič si vybere měsíc, ve kterém chce měnit docházku.


OKqJeP3lPxM8R8yWxZPMlwblbumG1QKPAA.png


Pokud chce rodič dítě omluvit, přihlásit na náhradu nebo jednorázový vstup, klikne na políčko upravit.

Pokud chce upravovat delší období než jeden den, klikne na tlačítko kalendáře.


Systém zobrazuje aktuální stav docházky dítěte

V záložce přehled změn vidí klienti jaký je stav omluv, náhrad a jednorázových vstupů. Pokud si najedou myší na graf, uvidí počet a platnost náhrad.


Na poslední záložce najde rodič "Foto Album" 

Jak můžete vytvořit fotoalbum pro svou třídu najdete zdeOmluva z docházky


Zde si omluvíte studenta buď jen na dopoledne nebo jen na odpoledne nebo na celý den.

Součástí dopoledního programu je automaticky oběd a dopolední svačina, k odpolední docházce je odpolední svačina.


Do poznámky může rodič napsat jakoukoliv doplňující informaci (nemoc, návštěva lékaře atd.)

Stav se změní na omluven. Pro uložení musí rodič změnu na uložit. Po omluvení přijde rodiči i vám potvrzení automaticky vygenerovaný mailem. 

Omluvy lze provádět pouze do určitého časového limitu. Systém tyto časy automaticky hlídá. Každá školka si je nastavuje sama v sekci Systém/nastavení.


Limit omluvy bez jídla : Pokud omluví rodič dítě po tomto limitu, bude mu omluvená pouze docházka ale oběd mu bude již účtován. Po tomto limitu už nemohou rodiče ani přihlašovat děti na náhrady. V tento časový limit posílá systém e-mail se souhrnem stravy na následující den.


Limit omluvy bez náhrad: po tomto časovém limitu už rodič pouze omluví dítě ze školky, nebude mít ale již žádné náhrady. Bude mu účtována strava a nebude mít možnost si docházku vynahradit.

sKvcdPbP5eAqgf2wfGUSLAibPljhFuEagw.pngNáhrady docházky


za omluvení z docházky získá dítě náhradu.


Rodič zaškrtne políčko před slovem nepřítomen a stav se změní na přítomen a zobrazí se typ vstupu - náhrada, pokud má dítě náhradu. Jednorázový vstup, pokud náhradu nemá a školka umožňuje jednorázové vstupy.  Stav náhrad je vidět vpravo nahoře.

po přihlášení na náhradu systém zašle potvrzení mailem. Pokud nemá dítě náhrady a školka neumožňuje jednorázové vstupy, zobrazí se rodiči vpravo nahoře červené upozornění a dítě nebude přihlášené.
Čerpání náhrad má určitá omezení.


1. Platnost

Každá náhrada má určitou platnost a ta může být pro každou třídu jiná. Platnost náhrad nastavujete v sekci školky/třídy. Systém platnost náhrad hlídá.

wkK0-3zx0FU-9nB7noPOWmJnuUoKMDeHCg.png

- platnost je třeba zadat jak do budoucna tak do minulosti. 

(příklad: Pokud je dnes 1.9. a maminka omluví dětě z 15.10., jelikož už nyní ví, že pojedou pryč. Tak podle obrázku může čerpat náhradu 30dní před omluvenou absencí tj.již od 15.9. a ještě 30dní po omluvené absenci tj. do 15.11.)


2. poměr pro čerpání náhrady

- u každého dítěte si při přihlášení do školky můžete nastavit v jakém poměru může čerpat náhrady. Systém potom hlídá tento poměr.

lWuc0XfygiGopboDb8dEjsokpSoibcFUJg.pngPokud jednorázové vstupy vůbec neumožňujete, můžete tuto volbu vypnout v sekci školky/třídy/cena