Kurzy je nyní možné kopírovat pouze v administraci 1


1. Půjdete do modulu kurzy, rozbalíte si semestr a vyberete si kurz, kterých chcete převést do příštího semestru. (Nejprve tedy musíte mít vytvořený semestr - jak se tvoří semestr  najdete zde.). Kliknete na ozubené kolečko a vyberete kopírovat kurz


2. Otevře se vám okno s několika záložkami. Nejprve je potřeba všechny záložky projít a nastavit tak, jak chcete aby vypadal nově vytvořený kurz. 

Po potvrzení tlačítkem OK, už není cesty zpět a začne se vytvářet nový kurz - i včetně přihlášení studentů !!!

Na hlavní záložce si můžete libovolně změnit název, předmět, vyučujícího atd. (základní parametry kurzu)

v záložce náhradové skupiny můžete změnit náhradovou skupinu, pokud bude nový kurz patřit do jiné náhradové skupiny než původní

v popisu měníte popis, zapínáte registraci, zobrazení v rozvrhu nebo v pracovním výkazu, maily, průzkumy i počty náhrad a přednáhrad.

 

v záložce rozvrh nadefunujete místo, kde bude nový kurz probíhat, první lekci nového kurzu (začátek a konec) a nastavíte systém opakování

Podle zadaných parametrů ze záložky rozvrh se vám v záložce rozpis lekcí vypíší všechny lekce, které systém nově vyvoří. Odstraněním fajfky na začátku řádku, můžete některé lekce nekopírovat.

V poslední záložce je seznam původních studentů, kteří budou automaticky přihlášení do nově vytvořeného kurzu. Pokud nechcete studenty přihlašovat do nově vytvořeného kurzu, musíte odstranit fajfky na začátku řádku.


Po zmačknutí tlačítka OK, začne systém pracovat. Vytvoří nově nadefinovaný kurz, naplánuje ho do rozvrhu, vymaže odstraněné lekce, přihlásí označené studenty do kurzu. Zašle jim maily s fakturami (pokud je máte zapnuté), vystavené faktury se vám uloží do modulu faktur a vytvoří se vám nová pohledávka. Připraví se vám docházka pro učitele.