Kurzy je možné kopírovat v Administraci.


1. Půjdete do modulu kurzy, nastavíte si semestr, ze kterého budete chtít kurzy kopírovat do jiného semestru. (Nejprve tedy musíte mít vytvořený další semestr - jak se tvoří semestr  najdete zde.) Kopírovat kurzy lze i v rámci jednoho semestru. Kliknete na ozubené kolečko u kurzu a vyberete Kopírovat.2. Otevře se vám okno Detail kurzu s několika záložkami. Nejprve je potřeba všechny záložky projít a nastavit tak, jak chcete, aby vypadal nově vytvořený kurz. 

Na hlavní záložce si můžete libovolně změnit Učebnu, Semestr (kam se má kurz překopírovat), Název, Předmět, Vyučujícího atd. (základní parametry kurzu)

v záložce Cena změnit cenu, fakturační údaje, splatnost atd.

v záložce splátkový kalendář přidat nebo upravit splátky

v záložce Náhrady - přidat přednáhrady atd.

v záložce Náhradové skupiny můžete změnit náhradovou skupinu, pokud bude nový kurz patřit do jiné náhradové skupiny než původní

v záložce Nastavení můžete změnit Typ mailu, zapnutí registrace, ukázání v rozvrhu či udělat další změny

v záložce Popis měníte popis kurzu či věkové rozmezí a Kategorii kurzu

v záložce Opakování nadefunujete první lekci nového kurzu (začátek a konec) a nastavíte systém opakování

Podle zadaných parametrů ze záložky Opakování se vám v záložce Lekce vypíší všechny lekce, které systém nově vytvoří. Odstraněním fajfky na začátku řádku, můžete některé lekce nekopírovat.

V poslední záložce Studenti je seznam původních studentů, kteří budou automaticky přihlášení do nově vytvořeného kurzu. Pokud nechcete studenty přihlašovat do nově vytvořeného kurzu, musíte odstranit fajfky na začátku řádku.


Po zmačknutí tlačítka Uložit, se otevře okno Potvrzení

a když i teď dáte Uložit začne systém pracovat. Vytvoří nově nadefinovaný kurz, naplánuje ho do rozvrhu, vymaže odstraněné lekce, přihlásí označené studenty do kurzu. Zašle jim maily s fakturami (pokud je máte zapnuté), vystavené faktury se vám uloží do modulu faktur a vytvoří se vám nová pohledávka. Připraví se vám docházka pro učitele.