Každému uživateli zvlášť je možné vypnout nebo zapnout zasílání mailů ze systému. (např. když už přestanou školku nebo kurzy navštěvovat, nebo když si nepřejí dostávat maily ze systému webooker.)

Půjdete do modulu Uživatelé, vyberete si uživatele, kterému už nechcete posílat maily a ozubeným kolečkem dáte upravit.

V záložce Ostatní pak můžete změnit Kontaktovat emailem Ano/Ne.

Po vypnutí mailů bude sice nepovolená mailová adresa na seznamu mailů k odeslání (v modulu pro hromadnou mailovou komunikaci), takovýto mail ale neodejde.