Modul zájemců o kurzy najdete v adminstraci 1.


Na začátku práce s tímto modulem je modul prázdný. Až s ním začnete pracovat, začnou se vám v tomto modulu tvořit složky kurzů.

První složkou je vždy složka "Nepřiřazen". Sem padají všichni nový zájemci nebo si sem můžete zadat vy sami zájemce o nějaký kurz.

Do dalších složek již s konkrétními kurzy, se zájemci přesunou po přiřazení do kurzu.


Pokud tedy někdo projeví z klientské sekce zájem o nějaký kurz, spadne vám do složky nepřiřazeno (tu je třeba rozbalit šipkou na začátku řádku - zakroužkováno v obrázku).


do tohoto modulu si můžete studenty zadat i sami a to tlačítkem plus (viz obrázek). Potom vyberete studenta ze seznamu studentů a vyberete si kurz, o který měl student zájem.


Pokud už se rozhodnete, do jakého kurzu studenta zařadíte a tedy přihlásíte a pošlete mu podklady pro platbu, tak kliknete na ozubené kolečko před jménem studenta a dáte upravit záznam.

 V posledním řádku vyberete kam studenta chcete přihlásit


po tomto kroku se vám vytvoří v zájemcích nová složka s kurzem, to kterého jste studenta přihlásili. Zároveň se spustí celá registrace do kurzu. Tedy : systém přihlásí studenta do kurzu, zapíše ho do docházky, vytvoří fakturu a pohledávku, odešle klientovi registrační mail s podklady pro platbu. 

Pokud potřebujete upravit studentovi docházku nebo mu dát nějakou individuální cenu, budete ho muset registrovat do kurzu přímo z modulu kurzů. Zde není možné měnit cenu ani jiné parametry registrace do kurzu.