Pokud jsme vám dodávali router Zyxel pro přiblížení internetu ke čtečce a vy změníte poskytovatele internetu nebo modem, je třeba změnit také nastavení sítě v námi dodaném routeru. Jinak vám nebude čtečka fungovat.


Je potřeba zkontrolovat že je router zapojený do elektrického proudu.

Do zapnutého routeru se připojíte kabelem k vašemu PC do žluté zdířky Lan.

Více jak 10 vteřin podržíte tlačítko reset, abyste router nastavili do továrního nastavení.


Nejprve bude potřeba nastavit adresu vašeho adapteru v počítači

Půjdete do Ovládacích panelů a vyberete Síť a internet.


vyberete Centrum síťových připojení a sdílení

v levém menu vyberete Změnit nastavení adapteru


vyberete pevné připojení Eternet a kliknete na něj pravým tlačítkem myši a vyberete vlastnosti:


Vyberete Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a kliknete na něj aby zmodral a pak budete pokračovat na tlačítko vlastnosti.

zaškrtněte políčko "Použít následující IP adresu

do políček IP adresa: vyplníte 192.168.1.3. a potvrdíte OK

Potom se vrátíte zpět do síťových přípojení a vypnete Wifi síť.


Potom si otevřete Internetový prohlížeč např. Chorme a do adresního řádku zapíšete adresu routeru 192.168.1.1

zadáte heslo - je zapsané na krabici od routeru. Většinou bývá tovární heslo 1234


zadejte si vaše nové heslo - klidně můžete nechat stávající 1234


Vyberte si jazyk a vstupte do Pokročilé konfigurace.


V levém menu rozbalíte Údržba/správa a vyberete Mód provozu zařízení.

Vyberete Client Bridge, potvrdíte tlačítkem Ok a dole ještě uložíte.

Router změní nastavení a rovnou se resetuje, to může několik sekund až minut trvat.


Po resetu se vám opět otevře přihlašovací obrazovka nyní s novou adresou. Pokud se vám sama automaticky neotevře, je možné si jí zadat do adresního řádku prohlížeče viz. obrázek (adrese bude 192.168.1.2).

Přihlaste se.


Opět vyberete jazyk a vstoupíte do pokročilé konfigurace.

Zde si rozbalíte Síť a vyberete AP Select.

V nabídce sítí vyberete wifi síť, ke které se bude náš router připojovat a potvrdíte tlačítkem Připojení.

Zadejte heslo k vaší Wifi síti a uložte.

Po uložení pouze zkontrolujte status připojení : Připojen. 

Tímto máte nastavený router k vaší wifi sítí a je připravený k připojení ke čtečce.


Nyní je potřeba ještě vrátit nastavení sítě vašeho počítače do původního stavu.

Půjdete zpět do síťových připojení.


Vyberete Ethernet a pravým tlačítkem opět vyberete Vlastnosti.

Vyberete Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a kliknete na něj, aby zmodral a pak budete pokračovat na tlačítko vlastnosti.

Zaškrtněte opět zjískat IP adresu automaticky a potvrďte tlačítkem Ok.

Opět si povolte Wifi připojení pravým tlačítkem myši.

Po těchto úpravách chviličku počkejte a pak zkuste přiřadit kartu v Card Manageru Webooker. Card manager bude chvíli čtečku hledat v síti, pak si ale již její adresu uloží a příští komunikace se čtečkou bude probíhat již normálně.