V případě, že máte pečující osobu, která má přerušenou docházku (to znamená, že je například ráno 2 hod a odpoledne pak 3hod), tak je nyní možné systém nastavit tak, aby i do exportu MPSV tuto docházku přerušil.

Běžné je systém nastaven tak, že započítává první označení každý den jako příchod a poslední jako odchod. I v případě, že mezi oběma označeními přijdou označení jiná. Ty jsou považována za chybu a nejsou zahrnutá do docházky z MPSV:


Nyní je ale možné nastavit, jak dlouhý interval mezi dvěma označeními bude považován za pauzu a né za chybu.


Toto nastavíte v základním nastavení systému:

Příklad na obrázku:

V tomto systému je nastaveno 60min. Pokud tedy přijde pečující osoba v 7hod a odejde v 11hod a pak přijede v 12:30 a odejde v 16hod. Vyhodnotí systém docházku jako dva samostatné bloky a takto jí zapíše i do reportu pro MPSV. (jelikož pauza byla delší než 60min).

Pokud přijde pečující osoba v 7hod, pak si pípne znovu (třeba omylem) v 7:15 a pak v 7:30 a potom v 16hod. Bude systém počítat pouze první a poslední označení a ostatní bude považovat za chybové chování ( interval mezi 2 označeními byl kratší než zadaných 60min).