Zobrazení, čas i podobu rozvrh je možné nastavit v základním nastavení systému:

pod každou volbou pro nastavení jsou vždy uvedené vysvětlivky. Po změně nastavení je třeba nastavení uložit (až dole).