Každý kurz zobrazuje třídní knihu. Tato třídní kniha je aktivní a mění se dle aktuální docházky. Data do tohoto přehledu přichází jak z omluv a náhrad klientů, tak i z docházek, které vyplňují učitelé. 

I - přítomen

O - omluven

PO - pozdní omluva bez náhrady

X - nepřítomen, neomluven

šedý záznam - náhrada z jiného kurzu


Stav přítomen se automaticky objeví pokud je student registrován a lekce již proběhla (učitel nemusí přítomnost studenta potvrzovat). Nahlášené omluvy i náhrady se zobrazují i dopředu)


- Třídní kniha se dá exportovat do Excelu a tisknout dle potřeby. (tlačítkem pro export v levém rohu - čárka se šipkou dolu).