Jak vytvořit permanentku – kurz pro prodej permanentek.


Je to běžný kurz, jako každý jiný jen s tím rozdílem, že kurz vytvoříte ale neplánujete do rozvrhu. Slouží pouze pro prodej vstupů.

a počet vstupů definujete zadáním počtů přednáhrad.

také je možné nastavit speciální mail pro permanentky. 

Permanentky mohou být rozdělené do náhradových skupiny, stejně jako kurzy. (v záložce náhradové skupiny)


Vytvořený kurz se pak zobrazuje klientům pouze v nabídce kurzů, oni si ho mohou koupit a systém jim vygeneruje fakturu. Koupí permanentky se jim na jejich účet načte zadaný počet náhrad.

Pokud si chce klient zakoupené vstupy vybrat, tak si najde v rozvrhu lekci kurzu, na kterou chce přijít a přihlásí se na ní.


Systém klientovi stále ukazuje, kolik ještě vstupů mu zbývá (kolik náhrad). Zároveň tuto informaci dostane mailem.