Pro získání seznamu semestrů použijeme GET adresu Api/Semesters/Get. Tím dostaneme seznam aktivních semestrů. Pokud chcete seznam všech semestrů můžete použít parametr openForRegistrationOnly.


curl -X GET \
 'https://test.webooker.eu/Api/Semesters/Get?openForRegistrationOnly=false' \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'apipassword: g9E5c9U4' \
 -H 'apiusername: api.user' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/json'


Příklad výsledku:


[
  {
    "id": 21054,
    "name": "školní rok 2017/2018",
    "description": "Pokud potřebujete pomoci s výběrem kurzů, kontaktujte prosím Petru Brabcovou na tel. 728 678 089",
    "startDate": "2017-09-01T00:00:00",
    "endDate": "2018-06-29T00:00:00",
    "active": true,
    "noOfStudyWeeks": null,
    "openForRegistration": true,
    "showInAttendance": true
  },
  {
    "id": 21068,
    "name": "šk rok Ošatka 17/18",
    "description": "šk rok Ošatka 17/18",
    "startDate": "2017-09-01T00:00:00",
    "endDate": "2018-06-30T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": null,
    "openForRegistration": true,
    "showInAttendance": true
  },
  {
    "id": 10764,
    "name": "Klíček - Semestr 2/2016",
    "description": null,
    "startDate": "2016-09-01T00:00:00",
    "endDate": "2017-01-31T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": null,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  },
  {
    "id": 20814,
    "name": "Rok 2016/2017",
    "description": "Pokud potřebujete pomoci s výběrem kurzů, kontaktujte prosím Petru Brabcovou na tel. 728 678 089.",
    "startDate": "2016-09-01T00:00:00",
    "endDate": "2017-08-31T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": null,
    "openForRegistration": true,
    "showInAttendance": true
  },
  {
    "id": 20848,
    "name": "září - srpne 16/17",
    "description": null,
    "startDate": "2016-09-01T00:00:00",
    "endDate": "2017-08-31T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": null,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  },
  {
    "id": 10623,
    "name": "leden - červen 2016",
    "description": "Navzdory všeobecnému přesvědčení Lorem Ipsum není náhodný text. Jeho původ má kořeny v klasické latinské literatuře z roku 45 před Kristem, což znamená, že je více jak 2000 let staré. Richard McClintock, profesor latiny na univerzitě Hampden-Sydney stát Virginia, který se zabýval téměř neznámými latinskými slovy, odhalil prapůvod slova consectetur z pasáže Lorem Ipsum. Nejstarším dílem, v němž se pasáže Lorem Ipsum používají, je Cicerova kniha z roku 45 před Kristem s názvem \"De Finibus Bonurum et Malorum\" (O koncích dobra a zla), konkrétně jde pak o kapitoly 1.10.32 a 1.10.33. Tato kniha byla nejvíce známá v době renesance, jelikož pojednávala o etice. Úvodní řádky Lorem Ipsum, \"Lorem ipsum dolor sit amet...\", pocházejí z kapitoly 1.10.32 z uvedené knihy.",
    "startDate": "2016-01-25T00:00:00",
    "endDate": "2016-06-30T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": null,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  },
  {
    "id": 435,
    "name": "I. pololetí 2015/16",
    "description": null,
    "startDate": "2015-08-28T00:00:00",
    "endDate": "2016-01-31T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": 20,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  },
  {
    "id": 324,
    "name": "únor/červen 2015",
    "description": null,
    "startDate": "2015-02-01T00:00:00",
    "endDate": "2015-06-30T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": 23,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  },
  {
    "id": 221,
    "name": "Září 2014 - leden 2015",
    "description": "v době prázdnin neučíme",
    "startDate": "2014-09-01T00:00:00",
    "endDate": "2015-01-30T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": 18,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  },
  {
    "id": 159,
    "name": "S1 2014",
    "description": "Popis semestru",
    "startDate": "2014-01-06T00:00:00",
    "endDate": "2014-06-16T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": 20,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  },
  {
    "id": 115,
    "name": "S3-2013",
    "description": "Popis semestru v období školních prázdnin a svátků se kurzy nekonají",
    "startDate": "2013-09-02T00:00:00",
    "endDate": "2013-12-20T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": 16,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  },
  {
    "id": 57,
    "name": "S1 - 2013",
    "description": "Popis semestru",
    "startDate": "2013-01-10T00:00:00",
    "endDate": "2013-06-20T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": null,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  },
  {
    "id": 52,
    "name": "S2-2012",
    "description": "Popis semestru v období školních prázdnin a státních svátků se kurzy nekonají",
    "startDate": "2012-09-03T00:00:00",
    "endDate": "2013-01-07T00:00:00",
    "active": false,
    "noOfStudyWeeks": null,
    "openForRegistration": false,
    "showInAttendance": false
  }
]