Pro získání seznamu předmětů nebo seznamu kategorií akcí použijeme GET na adresu Api/Subjects/GetAll


curl -X GET \
 https://test.webooker.eu/Api/Subjects/GetAll \
 -H 'accept: application/json' \
 -H 'apipassword: g9E5c9U4' \
 -H 'apiusername: api.user' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -H 'content-type: application/json'

 

Příklad výsledku


[
  {
    "tenantID": 6,
    "id": 107,
    "name": "Tanečky pro malé nezbedníky",
    "description": "Popis Předmět Tento kroužek je určen nejen pro hočičky ale i pro kluky. Jelikož je to kroužek pro děti od 3- 6 let, nebudou se zde děti učit žádné těžké choreografie. Jde psíše o to si zařádit a zablbnou na dětem známé a blízké písníčky, vybít přebývající energii a užít si spoustu legrace v kolektivu stejně starých dětí.",
    "shortDescription": null,
    "subjectCategoryID": 1,
    "franchiseCentralTenantID": null,
    "franchiseSubjectID": null
  },
  {
    "tenantID": 6,
    "id": 174,
    "name": "test k",
    "description": "Popis kategori akcí ",
    "shortDescription": null,
    "subjectCategoryID": 2,
    "franchiseCentralTenantID": null,
    "franchiseSubjectID": null
  },
  {
    "tenantID": 6,
    "id": 177,
    "name": "Yamaha Class - První krůčky k hudbě",
    "description": "Popis Předmět Všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem kurzů Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům.\n\nHravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progddddddresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.dající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progddddddresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.",
    "shortDescription": null,
    "subjectCategoryID": 1,
    "franchiseCentralTenantID": null,
    "franchiseSubjectID": null
  },
  {
    "tenantID": 6,
    "id": 178,
    "name": "Yamaha Class - Robátka",
    "description": "Popis Předmět Kurz dává možnost dětem pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání a k jejich smyslových a senzomotorických zkušeností. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu a tím tak získávají první povědomí o hudbě.\n\nDalšími zábavnými prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.",
    "shortDescription": null,
    "subjectCategoryID": 1,
    "franchiseCentralTenantID": null,
    "franchiseSubjectID": null
  }
]


Jestli se jedná o předmět nebo o kategorii poznáme podle subjectCategoryID, hodnota 1 znamená předmět, hodnota 2 znamená kategorii.