Aplikaci je potřeba aktualizovat.

Půjdete obchod Play ve vašem telefonu a najdete "Moje aplikace" (přetáhnete prstem z levé strany telefonu).

Vyberete "Moje aplikace" a zobrazí se seznam s aplikacemi, které je potřeba aktualizovat. 

Zde najdete aktualizaci pro Webooker mobilní čtečku.


Po aktualizaci se spustí nová verze. 


Návod pro novou verzi