Ve Webookeru je možné, aby rodiče hlásili děti do školky i když nemají žádné náhrady a to na jednorázový vstup.


Pokud je dítko jen jako náhradník, který bude využívat jen jednorázové vstupy, je nutné mu na začátku do rozvrhu naplánovat alespoň jeden den docházku, aby se mohli rodiče pak sami přihlašovat.  Jinak se do rozvrhu tříd nedostanou.


Na stránkách Vašeho systému, kliknou rodiče na butonek Školka


Kde se objeví třídy jejich dětíVyberou dítě a jeho třídu a otevře se DocházkaVybere měsíc a otevře se konkrétně den po dni a jeho naplánovaná docházka. Rodič vybere den, který chce upravit.Zde vidí, kolik má náhrad a zda je přihlášen či ne


Když se chce přihlásit a nemá náhrady, zaklikne políčko, které potřebuje - vedle se napíše jednorázový a uloží


Systém se vyžaduje ještě potvrzení přihlášení, protože jednorázový vstup může být zpoplatněn.


V docházce už vidí, že je jednorázově přihlášen.


Pokud je dítko jen jako náhradník, který bude využívat jen jednorázové vstupy, je nutné mu na začátku do rozvrhu naplánovat alespoň jeden den docházku, aby se mohli rodiče pak sami přihlašovat.  Jinak se do rozvrhu tříd nedostane.


Ve vyúčtování vám systém vypíše kolik čerpal student jednorázových vstupů. Zatím není převedeno do ceny ale připravujeme i tarify pro jednorázové vstupy, podle těchto tarifů bude systém propočítávat i cenu.


Pokud jednorázové vstupy vůbec neumožňujete, můžete tuto volbu vypnout v sekci školky/třídy/cena