Každý uživatel má ve Webooker svůj účet. Dostane se do něj z úvodní stránky. V záložce "další" v sekci Můj účetVe svém účtu si může každý uživatel spravovat své osobní údaje 


1. Záložka "Uživatelský účet" obsahuje základní osobní údaje uživatele. 

tyto údaje mohou být společné pro více systémů Webooker (pokud navštěvujete více organizací využívajících Webooker)

Pro úpravu těchto údajů můžete kliknout na tlačítko "Upravit uživatelský účet"

Dostanete se do systému IDM Webooker, kde můžete upravit všechny vaše údaje.

V levé části je možné změnit si heslo

nebo udělovat a odebírat souhlasy se zpracováním osobních údajů GDPR


Pro další nastavení sekce "můj účet" klikněte na zelené tlačítko " Návrat do Webookeru"


2. Záložka " Kontaktní údaje"

- tuto záložku může mít každá organizace nastavenou jinak a může vyžadovat jiné kontaktní údaje. Většinou se jedná o údaje potřebné pro vytvoření podkladů pro platby, daňových dokladů nebo jsou to doplňující údaje.


3. Záložka "Studenti" - seznam osob, které navštěvují kurzy. 

Zde vyplňuje uživatel všechny návštěvníků kurzů, školky nebo akcí. 

Zákonný zástupce vyplňuje své děti nebo i sebe, pokud bude využívat služeb organizace. 

Zde může opět vyžadovat každá organizace vyplnění jiných údajů.


4. Záložka "K úhradě"

v této záložce naleznete všechny vystavené poklady pro platbu, které čekají na vaší úhradu. 

- podklady si může vytisknout přes tlačítko (zahnutý list papíru) na konci řádku

- některé organizace také umožňují platbu on-line platební kartou. Pokud je toto možné, je na konci řádku červený symbol platební karty