Pokud je kapacita třídy v daný den ve školce již plná, zobrazuje se v rozvrhu červeně 0.  Do takto plné docházky je možné se přihlásit na čekací listinu pouze v případě, má-li student náhrady nebo máte-li povolené jednorázové vstupy do školky. (jinak zde není tlačítko upravit). 

Po uvolnění místa bude student z čekací listiny do docházky automaticky přihlášen a to pouze do času pro omluvu stravy.Po zaškrtnutí políčka pro přihlášení na dopoledne nebo odpoledne do školky (jak na jednorázový vstup, pokud ho školka umožňuje, tak i na náhradu) se objeví informace, že student byl přihlášen na čekací listinu. Také vidí informaci o tom, kolikátý je v pořadí.


Je potřeba ještě potvrdit přihlášení na čekací listinu 

- pokud máte zapnuté jednorázové vstupy je potřeba odsouhlasit, že pokud v době přihlášení nebude mít student žádnou náhradu, bude přihlášen automaticky na jednorázový vstup.

- pokud nemáte jednorázové vstupu, odsouhlasuje pouze přihlášení na čekací listinu. 


takto pak vidí student své pořadí na čekací listině.


systém klientovi zašle potvrzení o přihlášení na čekací listinu
V momentě, kdy se někdo ze školky omluví a uvolní se na dopoledne či odpoledne místo, systém studenta automaticky do školky přihlásí a zašle email. Toto se děje pouze do limitu pro omluvu stravy (aby nebyl student o hladu). A také proto, aby se mohl přihlášený student z čekací listiny případně omluvit. Nastavení limitu času pro omluvu najdete v sekci systém/nastavení.
Po přihlášení z čekací listiny odejde klientovi opět potvrzení mailem:V mobilní verzi je také možné se přihlásit na čekací listinu. Vypadá to takto:potvrzeni: