Pokud vystavujete faktury při registraci na kurzy, akce nebo do školky, tak víte, že hned při vytvoření vznikala faktura. Jenže každá registrace nedopadne, doklady se často mění, studenti se přesouvají, ceny se upravují atd.  Při každé takovéto změně vystavoval Webooker novou fakturu a starou smazal nebo vystornoval.(hlavně z důvodu dobrého párování plateb). Pak byl ale v číselné řadě hrozný zmatek. Nebo pokud máte ve Webookeru více fakturačních údajů, tak se vystavovaly faktury v jedné řadě a to se účetním moc nelíbilo. Proto jsme se rozhodli celé toto chování změnit! 

Pokud nepoužíváte faktury z Webookeru pro účetnictví, můžete zachovat stávající nastavení.


Nově bude možné nastavit, aby se tvořil nejprve podklad pro platbu - zálohová faktura a daňový doklad pro účetnictví se bude tvořit až po zaplacení celé částky.


Při vytvoření pohledávky (při registraci na kurz, akci nebo do školky) vzniká nově zálohová faktura (pokud nevyužíváte název "faktura" ale máte např. podklady pro platbu, tak Vám tento název zůstane i nadále, jinak musíte faktury přejmenovat na váš požadovaný název - název nastavíte v sekci Systém - Nastavení v záložce účetnictví ). Daňový doklad vznikne až po uhrazení celé pohledávky.


Postup jak nastavit proces vystavení nejprve podkladů a pak až daňových dokladů.


1. V sekci Systém nastavení - účetnictví přejmenujte stávající fakturu na "podklady pro platbu" nebo třeba "zálohovou fakturu".

2. V sekci Systém nastavení -  účetnictví zapněte "vydávat daňové doklady".


3. V sekci Finance - fakturační údaje si nastavte číselnou řadu daňových dokladů.

První 4 čísla jsou rok - ty se automaticky změní 1.1. na další rok. Podle potřeby je ale možné si roky i přenastavovat.

Další číslo nelze změnit, je to pořadové číslo fakturačních údajů z naší databáze - indikátor fakturační údajů.

Poslední číslo značí pořadové číslo vydaného dokladu. Toto číslo si můžete nastavit.  Pokud zvolíte číslo daňového dokladu, které již existuje, nedovolí Vám systém toto číslo uložit a napíše Vám chybovou hlášku viz. obrázek. 


4. Při registraci na kurz, akci nebo při vyúčtování školky vystaví a odešle systém nejprve podklady pro platbu a vytvoří v systému pohledávky. Tyto podklady najdete stále v modulu faktury.


5. Po zaplacení celkové částky, vystaví a odešle systém daňový doklad viz. obrázek.

Daňové doklady nejde již mazat ani měnit. Pokud potřebujete daňový doklady zrušit, budete to muset udělat formou dobropisu v účetním nebo jiném systému. 

Každé fakturační údaje mají svou číselnou řadu.