V první fázi vývoje jsme přidali souhlas se zpracováním osobních údajů, v další fázi budeme přidávat ještě i další souhlasy (např. na fotografování atd.)


Pokud se někdo nyní přihlašuje nebo registruje do systému Webooker, vyskočí na něj žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů. (na tomto obrázku je organizace RC TEST, v každém systému bude ale samozřejmě napsána organizace, kam se zákazník bude hlásit). Žádost se objeví při prvním přihlášení nebo při registraci.

Pokud souhlas udělí, bude moci pokračovat v práci v systému již pod svým účtem. Pokud souhlas neudělí, nebude do systému přihlášen ale bude si moci prohlížet klientskou veřejnou část systému. 

Kdo a kdy Vám souhlas udělil bude vidět již přímo v administraci systému a administrátor bude moci tyto souhlasy dále zpracovávat. (v další instalaci).


Každý klient může svůj souhlas odvolat v sekci můj účet přímo v daném systému.


V záložce další vybere klient "Můj účet", zde uvidí data, která poskytl dané organizaci. Pokud chce data upravit, klikne na upravit uživatelský účet. (zelené tlačítko dole)Po kliknutí na upravit účet se dostane klient do IDM, kde bude moci upravit všechny informace, které organizaci předal, změnit si heslo a v sekci "Souhlasy" uvidí, které organizaci souhlas dal a bude ho moci odvolat.


pokud klient souhlas odvolá, uvidí v systému pouze klientskou veřejnou část systému. 

Administrátor dostane informaci, že si klient přeje odvolat souhlas a bude muset toto řešit již přímo v administraci systému. V příští instalaci bude možné v administraci účty anonymizovat.