S ohledem na GDPR jsme vytvořili možnost nastavit si, jaké údaje budete vyžadovat od Vašich klientů při registraci do systému.


v sekci "Systém/ Nastavení"  si můžete nastavit, zda jsou údaje :

nepovinné ale zobrazené - to znamená že klient políčko vidí, ale nemusí ho vyplnit

povinné - klient políčko musí vyplnit, jinak ho systém nepustí dál

nezobrazené - klient políčko vůbec nevidíjedná se při registraci o tyto údaje (levý sloupeček):


u studentů (pravý sloupeček):