Při prvním vstoupení do systému Webooker, vyžaduje systém od všech souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétního provozovatele služeb.


Tento souhlas je vyžadován od všech i přesto, že většina z Vás zpracovává osobní údaje bez nutného souhlasu (to znamená na základě smlouvy nebo na základě právního předpisu). 

Souhlas ale vyžadujeme, jelikož nevíme, zda opravdu dojde k uzavření smlouvy nebo k poskytnutí nějaké Vámi dodávané služby. Vaši klienti si musí být vědomi, že jejich osobní data chtějí opravdu předat do vašeho systému. Pokud souhlas neudělí, mohou se nadále pohybovat v klientské veřejné části systému.Pokud souhlas udělí, bude moci pokračovat v práci v systému již pod svým účtem. Pokud souhlas neudělí, nebude do systému přihlášen ale bude si moci prohlížet klientskou veřejnou část systému. 

Kdo a kdy Vám souhlas udělil je vidět v modulu "Souhlasy"


Každý klient může svůj souhlas odvolat v sekci můj účet přímo v daném systému.


V záložce další vybere klient "Můj účet", zde uvidí data, která poskytl dané organizaci. Pokud chce data upravit, klikne na upravit uživatelský účet. (zelené tlačítko dole)Po kliknutí na upravit účet se dostane klient do IDM, kde bude moci upravit všechny informace, které organizaci předal, změnit si heslo a v sekci "Souhlasy" uvidí, které organizaci souhlas dal a bude ho moci odvolat.


pokud klient souhlas odvolá, uvidí v systému pouze klientskou veřejnou část systému. 

Administrátor dostane informaci, že si klient přeje odvolat souhlas a bude muset toto řešit již přímo v administraci systému. V příští instalaci bude možné v administraci účty anonymizovat.