Veškeré osobní údaje zpracováváme pro správce systému Webooker na základě podepsané Smlouvy o zpracování osobních údajů.


Systém je dostupný přes zabezpečené připojení  https://.............webooker.eu


Veškeré osobní údaje jsou v kryptograficky zašifrovaných databázích. 


K osobním údajům přímo v systému má po zadání hesla přístup:

  • Uživatel - pouze ke svým údajům
  • Správce - ke všem osobním údajům 

Správce může udělit přístup k osobním údajům jakémukoliv uživateli přiřazením přístupové role. ( např. zaměstnancům)

  • Zpracovatel - Do každého systému má přístup i náš zaměstnanec na pozici podpory a programátor. S našimi zaměstnanci máme podepsanou smlouvu o mlčenlivosti. 

Správci osobních údajů mají možnost přístup našemu zaměstnanci podpory odebrat. Pak se náš pracovník nedostane do systému správce a nebude mu moci poradit v případě dotazů. (Správce může přístup odebírat i přidávat dle potřeby). Jedná se o uživatelský účet petra.brabcova


  • IDM Webooker (produkt firmy Aperus, s.r.o.) -  součást systému Webooker, který slouží k založení základního přístupového účtu, jsou zde uložená hesla a přihlašovací údaje.


Do procesu zpracování osobních údajů zapojujeme tyto další zpracovatele:

  • Google cloud ve Frankfurtu (provoz a zálohování)
  • Sengrid - e-mailová brána
  • SMS brána s.r.o. (Brno)