V Administraci v sekci "Souhlasy" můžete vytvořit vlastní souhlas se zpracováním osobních údajů např. pro marketingové účely nebo pro pořizování fotografií atd.


1. Vytvoření nového souhlasu

- na libovolném ozubeném kolečku vyberete "Definice souhlasů"


Otevře se Vám dialogové okno "Definice souhalsů"

- tužtičkou přidáváte nové souhlasy

- ozubeným kolečkem můžete měnit stávající souhlasy


V dalším okně nadefinujete vlastní souhlas

Název: zobrazuje se klientům 

Typ : zde vyberete zda se jedná o souhlas 

a). Obecný - nemá vliv na výběr mailových adres při posílání hromadných mailů (z modulu "Zprávy")

b). Marketing - bude možné vybrat při posílání mailu  (z modulu "Zprávy") kontakty pouze na uživatele, kteří Vám udělili marketingový souhlas

Platnost

a). platnost můžete udělit od - do (navolíte v políčcích data od kdy do kdy bude udělený souhlas platný )

b). platností dní - zadáte počet dní, po které bude souhlas platný od data udělení

- lze vybrat pouze jednu z variant

Aktivní

ano - pokud chcete souhlas ještě vyžadovat

ne - pokud už nechcete souhlas vyžavovat

Text souhlasu - zobrazuje se klientům, mělo by zde být jasně definováno, co chcete, aby Vám klienti odsouhlasili


2. Zaslání žádosti o souhlasy

v modulu "Souhlasy" si můžete vyhledat, komu chcete zaslat žádost u udělení souhlasu. Pokud nic nevyberete, odešlete žádost všem.

Na libovolném ozubeném kolečku vyberte "Vyžádat souhlas od všech"Vyberte jaký chcete vyžádat od uživatelů souhlas (vybrané pole zmodrá).

Tlačítko "Uložit a odeslat" uloží a odešle žádost o souhlas všem vybraným uživatelům. Dole je vidět počet, kolika uživatelům bude žádost odeslána.

Tlačítko "Uložit" pouze uloží tuto žádost. Pokud máte souhlas jinou formou než přes Webooker, bude možné zapsat si, kdo Vám souhlas udělil a kdy. Nebudete ho již od klientů vyžadovat. Nicméně ho klienti uvidí ve svém učtu a budou ho moci editovat.Takto vypadá mail, který přijde klientům:


Po kliknutí na zelené tlačítko v mailu  "Pro aktualizaci souhlasů klikněte zde" bude klient přesměrován do Webookeru. 

Pokud není přihlášen, musí se přihlásit

Po přihlášení ho systém přesměruje na stránku souhlasů:

Takto vypadají nezpracované žádost. Klient může kliknout na tlačítko souhlasím nebo na nesouhlasím u každého Vámi vytvořeného souhlasu


Takto pak vypadají již udělené nebo neudělené souhlasy

udělený souhlas : zelený rámeček a již neaktivní políčko souhlasím 

udělený nesouhlas: červený rámeček a již neaktivní políčko nesouhlasím