Nově je možné rozdělit semestry v klientské sekci na semestry pro školku a pro kurzy. Toto rozdělení je dobré, pokud provozujete kurzy i školku a časová období se Vám neslučují. (např. kurzy máte na pololetí ale školku na celý rok).

Toto rozdělení má vliv pouze na zobrazení v klientské sekci. 

Nastavení provedete v sekci "Nastavení" v modulu "Semestry"


1. Ukázat v kurzech - ano

semestr jde vidět v kurzové části klientské sekce (v nabídce kurzů a v rozvrhu)2. Ukázat ve školce - ano

Semestr jde vidět v školce v klientské části systému.(příklad na obrázcích - Semestr 2015/16 jsem dala ukázat v kurzech a ve školce neukázat. 

Semestr I. pololetí 18/19 jsem dala ukázat ve školce a neukázat v kurzech.)