Možnost využívat splátkový kalendář můžete zapnout či vypnout v modulu Systém /Nastavení v záložce Účetnictví.
Definování splátkového kalendáře

Pro každý kurz si můžete vytvořit vlastní splátkový kalendář.


V modulu kurzy dáte vytvořit nový kurz nebo upravit stávající:


Na třetí záložce najdete splátkový kalendář. Pro definici splátkového kalendáře, klikněte na přidat splátku:


Přirážka za splátky: Přirážka za splátky se zadává v procentech, jelikož částka kurzovného může být pro každého studenta různá (podle termínu registrace nebo na základě různých slev).

Přirážka se pak spočítá automaticky při registraci studenta do kurzu na základě celkové částky kurzovného.


Režim splátkového kalendáře zde si můžete nastavit tyto možnosti:

  • nenabízet klientům : tento režim je pouze pro administrátora, klienti nevidí možnost splátkového kalendáře. Administrátor ale tuto volbu může studentovi při registraci na kurz zapnout. Při registraci studenta do kurzu se splátkový kalendář zapíná v záložce cena, zaškrtnete splátkový kalendář. Na tlačítku splátkový kalendář si můžete prohlédnout přehled splátek.


  • nabízet klientům jako možnost: Klienti vidí při registraci do kurzu možnost volby splátkového kalendáře. Tuto volbu si mohou sami zapnout. 

        kliknutím na splátkový kalendář se zobrazí seznam plateb


  • vynutit pro všechny klienty: splátkový kalendář se automaticky připraví všem klientům při registraci do kurzu.Definování splátek

tlačítkem přidat splátku se zobrazí nový řádek pro definování splátky.

Splátku můžete definovat buďto hodnotou nebo procenty. 

Datum splátky můžete definovat buďto počtem dní od registrace nebo konkrétním datem.

- Systém vždy upraví splátky při registraci tak, aby celkový součet splátek se rovnal celkové částce kurzu. 

(př. pokud napíši že kurz stojí 2000 Kč a zadám první i druhou splátku 1500Kč. Tak systém vystaví stejně splátkový kalendář s první platbou 1500kč a druhou 500Kč - poslední platba je vždy dopočítaná do celkové ceny kurzu).


- Doporučujeme první splátku zadávat 0 dní od registrace, aby se splátkový kalendář vystavil vždy hned při registraci do kurzu ( pokud byste zadali např. 1.9. a student přihlašoval až po datu první splátky, tak by jí po něm systém nepožadoval. První splátka by byla přičtena až do poslední splátky, tak aby dorovnala celkovou cenu kurzu).


Doklady a výzvy ohledně splátkového kalendář

po registraci na kurz přijde klientům e-mail - přihlášení na kurz. V e-mailu je již rozepsaný splátkový kalendář.¨
v příloze mailu jsou podklady pro platbu (faktura, předpis plateb)


V den platby další splátky pošle systém automaticky upozornění, že je termín další platby:


Po zaplacení každé splátky přijde klientovi potvrzení přijaté platby.


V případě, že máte zapnuté vystavování daňových dokladů, odešle systém po zaplacení každé splátky daňový doklad. Systém se dá nastavit i tak, že odešle daňový doklad pouze jeden po zaplacení celé částky kurzovného. 

Toto si můžete nastavit v sekci finance - fakturační údaje (poslední řádek na záložce účetnictví).