V sekci systém/ nastavení najdete volbu pro vytvoření vlastní záložky do klientské sekce.

Do této záložky si můžete vložit libovolný obsah, např. jídelníček nebo nějaké své vlastní pokyny pro klienty
V záložce Texty je potom možné si tuto záložku pojmenovat.


Klienti po přihlášení do sytému pak tuto nově vytvořenou a vámi pojmenovanou záložku vidí v nabídce "Další"