Pokud máte zapnutou možnost, aby se studenti přihlašovali na zkušební hodiny, tak si nyní můžete nastavit maximální limit takto přihlášených studentů.

Půjdete do sekce systém - nastavení.

Zde v záložce nastavení najedete volbu : Limit zkušebních hodin


Zde si můžete nastavit, kolik pustí systém studentů do lekce na zkušební hodinu.

Pokud je nastavená volba -1,  znamená to, že není nastaven žádný limit. Jakákoliv kladná hodnota nastaví počet studentů na zkušební hodinu. 

Nastavení platí pouze pro uživatele. Učitele, recepční ani administrátoři nejsou limitováni tímto nastavením.