V Administraci v sekci "CRM" najdete modul "Příležitosti".


V této sekci budete moci sledovat všechny příležitosti, které mohou vést k registraci do školky, na kurzy nebo akce. Do sekce příležitosti budou padat vyplněné přihlášky, zájemci o kurzy a akce, náhradníci z čekacích listin, zájemci o školku, účastníci zkušebních hodin a také si zde můžete zadávat poptávky z telefonních nebo mailových komunikací. 


Celý tento modul slouží k tomu, abyste si mohli příležitosti třídit, vést si k ním historii komunikace, plánovat další komunikaci, proměňovat příležitosti v registrace, sledovat kolik příležitostí se povede realizovat atd. 


V současné době jsou zde zájemci z přihlášek a náhradníci z čekacích listin. Plus možnost zadat si svou vlastní poptávku - příležitost. Další cesty přijímání možných příležitostí budeme do modulu přidávat.


V tabulce si můžete nastavit sloupce, které potřebujete na hlavní stránce vidět. Toto si nastavíte v levém rohu tlačítkem tabulky. Systém si bude nastavení pamatovat.


V horní liště jsou filtry podle stavu příležitostí.

Dále je zde časový filtr. Časový filtr zobrazí všechny příležitosti podle poslední aktivity ve vybraném časovém období.Pokud přijde nová příležitost zobrazí se ve stavu "Otevřeno"


Stav příležitosti můžete změnit na ozubeném kolečku každé příležitosti.


Ke změně stavu si můžete napsat poznámku nebo příští kontakt, pokud ještě nějaký plánujete.


Změna stavu může být i registrace na kurz. Kliknete na ozubené kolečko a vyberete "Registrovat na kurz".

Vyberete si semestr a kurz ( vidíte vždy i aktuální rozvrh a obsazenost kurzu).


Po výběru kurzu se Vám otevře normální okno pro registraci studenta do kurzu. (můžete změnit nastavení ceny, splátkové kalendáře, splatnosti, docházku, náhrady atd.).


Po registraci na kurz zůstane záznam v příležitostech s automaticky vyplněným stavem Realizováno.


Poznámky 

Výběrem řádku příležitosti řádek zmodrá. V dolním detailu příležitosti jde vidět historie uživatele, jeho dětí a přehled registrací na kurzy a akcí.

Také je zde vidět poznámka. 

Tužtičkou v levém horním rohu přidáváte poznámky ke komunikaci s novým klientem. 


Dále si můžete příležitosti třídit dle barevných značek, Fází nebo Úrovní do skupinek podle potřeby.

Stačí na příležitost 2x kliknout nebo ozubeným kolečkem dát upravit.

Otevře se okno, kde můžete nastavit barevnou značku

Fáze ( Fáze příležitosti si můžete vytvořit podle potřeby v modulu Fáze)

Úroveň (Úrovně si můžete vytvořit v modulu úrovně)


Správné rozřazení a třídění příležitostí Vám výrazně ulehčí filtrování a vyhledávání i samostatnou péči o budoucí zákazníky.

Kliknutím na lupu se Vám otevře filtrovací řádek - dle filtrů najdete libovolnou skupinu zájemců.


Pokud dostanete poptávku e-mailem nebo Vám někdo zavolá, tak si nemusíte kontakt psát nikam do diáře nebo na papír ale můžete použít Webooker - CRM - Příležitosti. 

Ty Vám zajistí, že na nikoho nezapomenete :-)

V sekci CRM - Příležitost kliknete v levém horním rohu na čtvereček s tužkou pro vytvoření nové příležitosti


V záložce hlavní vyberte typ příležitosti (telefon/e-mail, osobní kontakt), zadáte se název a text příležitosti. 

Můžete si zvolíte libovolnou značku, fázi a úroveň. (více o využití pro třídění v návodech pro CRM - příležitosti)


v záložce Uživatel si můžete vytvořit anonymního uživatele  (pokud nemám ještě klienta v databázi nebo ho ani mít nechci) nebo můžete vybrat uživatele z databáze stávajících uživatelů.

pokud vytváříte anonymní poptávku, vyplňte minimálně povinné údaje


Pokud vybíráte stávajícího uživatele, vyberte si uživatele a studenta z vaší databáze.


V záložce Poznámky - si můžete zapsat další doplňující informace a nastavit příští kontakt.


Takto vytvořená příležitost se Vám zařadí mezi další příležitosti v systému a to podle data, příštího nebo posledního kontaktu.