Pokud je kurz obsazený, automaticky dostane v nabídce kurzů razítko Obsazeno.


Když si ho klient vybere a klikne na něj, tak se rozbalí detail kurzu. V detailu se změní registrační tlačítko na tlačítko "Zapsat jako náhradník".


Po zapsání na čekací listinu přijde klientovi i administrátorovi potvrzující e-mail (e-mail je možné dle potřeby na vyžádání upravit)

Čekací listinu na kurzy lze vypnout v sekci systém - nastavení. (automaticky jí mají všichni zapnutou).


Zájemci o plný kurz spadnou do tabulky "Příležitosti" v sekci "CRM".

V této sekci můžete náhradníky třídit dle úrovní, náhradových skupin, dávat jim různé stavy, nebo je přihlašovat do kurzů. Zapisovat si veškerou proběhlou komunikaci atd. Více v návodu "CMR - péče o zákazníky". 


Pokud někoho z kurzu mažete nebo odhlašujete, je potřeba se nejprve podívat do modulu příležitostí, zda nemáte někoho na čekací listině. 


Systém sám nikoho z náhradníků do kurzů po uvolnění místa nezapisuje !!!


Z modulu příležitostí můžete náhradníka do kurzu hned přihlásit přes ozubené kolečko.


Vyberete si semestr a kurz (vidíte vždy i aktuální rozvrh a obsazenost kurzu)


Po výběru kurzu se Vám otevře normální okno pro registraci studenta do kurzu (můžete změnit nastavení ceny, splátkové kalendáře, splatnosti, docházku, náhrady atd.).


Zatím je jen čekací listina na kurzy, brzo bude ale i na akce.