Modul Skupiny slouží ve školkách a jeslích k rozdělení dětí do různých skupin na základě dotací, nebo k definování dětské skupiny či Mikrojeslí. 

Tato definice slouží k nastavení projektu. Na základě této vytvořené skupiny se pak tvoří reporty pro MPSV


Pro vytvoření skupiny (Mikrojeslí) půjdete do Administrace do sekce Uživatelé do Modulu Skupiny. V levém horním rohu přidáte tužtičkou nový záznam.

Zadáte Váš název, popis a kliknutím na barvu si vyberete barvu pro Vaše Mikrojesle


Na záložce Mikrojesle si nastavíte údaje, které budou vyplněné do kontrolní tabulky pro MPSVi do reportu pro rodiče
Děti do Skupin - Mikrojeslí musí být zařazené všechny děti i všichni zaměstnanci, kterým se čipuje. Jinak není funkční systém kontroly čipování. 

Do skupin zařazujete děti v modulu studenti a  pečující osoby v modulu zaměstnanci.


Studenti: V záložce ostatní vyberete studentovi Skupinu (Mikrojesle)Po přidělení Skupin se objeví v modulu Studenti filtr, kterým je možné studenty rozdělovat podle daných Skupin. Tento filtr se objevuje také při tvorbách reportů pro MPSV.


Přidělení Skupiny v modulu Zaměstnanci: