V sekci uživatelé najdete modul "uživatelské role"

Tento modul slouží k vytváření přístupových oprávnění. Roli následně přiřazujete konkrétním osobám v modulu Uživatelé.


V tomto modulu jsou již od nás vytvořené vzorové role, které je možné rovnou používat ale nezle je editovat, jako např. učitel, recepční atd.


Pokud Vám naše role v něčem nevyhovuje, tak si tužtičkou v levém horním rohu můžete vytvořit roli vlastní

Na záložce "Hlavní" si roli nejprve nazvěte, případně si můžete napsat i popis zvolených práv


Pokračujete na záložku "Oprávnění administrace".  Zde si navolíte jednotlivé moduly v administraci, které bude moci vytvořená role spravovat (pozor, pokud budete chtít aby nová role měla nějaká oprávnění v administraci, tak je potřeba nastavit první volbu "Administrace - prohlížet")


V záložce "Oprávnění klientská sekce" vybíráte oprávnění, které bude role mít dostupné v klientské sekci


Pokud využíváte pevnou čtečku Suprema Xpass, tak máte i poslední záložku "Rfid karty - omezení přístupu", v opačném případě záložku nevidíte a roli můžete uložit.

V záložce "Rfid karty - omezení přístupu" s můžete nastavit časové intervaly, ve kterých pustí čtečka osobu s danou rolí do objektu.

Mimo navolené časy bude čtečka Suprema Xpass reagovat na přiloženou kartu červenou barvou, neotevře dveře ani nezapíše příchod nebo odchod osoby s touto rolí.


Po nadefinování role je potřeba roli ještě přiřadit konkrétní osobě, která jí bude používat. Roli můžete přiřadit libovolnému počtu osob. 

Vždy jen vyšší role může přiřadit roli nižší (to znamená, že nemůžete vytvořit a přiřadit nějakou roli, které dovolíte něco, co sám dovolený nemáte).