Ve Webookeru je možné vytisknout klientům kartičky k registraci do kurzu. Na přední straně kartičky je jméno studenta a kurz, který si zakoupil. Na zadní straně může být logo, instrukce pro omluvy formou SMS a nebo čárový kód. Přes čárový kód je možné vyhledávat studenta v docházce jednotlivých lekcí.


1. V sekci systém - nastavení - nastavení se dá zapnout, co se tiskne na zadní stranu této kartičky.

Pokud nastavíte čárový kód bude kartička vypadat takto:

Kartičky se dají tisknout jednotlivě v registraci studenta do kurzu (přes ozubené kolečko), nebo pro všechny studenty v kurzu společně na ozubeném kolečku u kurzu - "Tisk informační karty"


2. V docházce

V docházce daného semestru, v docházce každého kurzu nebo i v docházce každé lekce v pravém horním rohu najdete ikonu čárového kódu. 

Když na tuto ikonu kliknete, tak se otevře vstupní okno na načtení čárového kódu z informační karty. Toto okno lze vyvolat i klávesovou zkratkou Ctrl+x

Po naskenování čárového kódu vyhledá systém studenta v docházce. Vyhledávání je omezené pouze na docházku v daný den a to na 4 hodiny dopředu a 30 minut zpět od začátku lekce. Systém vyhledá i studenta na náhradní hodině.

 Systém otevře lekci a podbarví studenta. Nenastavuje žádný stav přítomnosti ani nepotvrzuje docházku. Toto musí udělat ten, kdo dělá docházku lekce.