Vývoj a úpravy

Pravidelně provádíme aktualizace našeho softweru. V těchoto aktualizacích najdete novinky v systému i opravy chybiček nebo vylepšení funkčnosti. (většinou na základě vašich námětů) děkujeme za spolupráci :-)

Odhlášení ze systému z administrace 2
Nově jsme vám přidali tlačítko pro odhlášení ze systému přímo z administrace 2 Po kliknutí na křížek v pravém horním rohu po vás bude chtít ...
Ne, 4 Prosinec, 2016 at 10:18 PM
Vylepšení a oprava docházky souhrn kurzů u studenta
pro lepší přehled jsme změnili souhrnou docházku studenta.  Něktré řádky udávají nyní jiné informace, jedná se o tyto údaje: Registrován : poč...
Ne, 4 Prosinec, 2016 at 10:30 PM
Přehled tržeb
Pokud si potřebujete vytisknou přehled tržeb (v hotovosti, bankou, kartou nebo benefitem) můžete použít nový report v systému. Půjdete do modulu Plat...
Po, 9 Leden, 2017 at 12:06 PM
Potvrzení pro čerpání Slevy za umístění dítěte ve školce
V případě, že používáte v systému Webooker moduly školky a fakturujete školkovné, můžete si nyní vytisknout pro rodiče "potvrzení o výši vynaložených v...
Čt, 12 Leden, 2017 at 10:38 AM
Poznámka u studentů
Pokud si potřebujete zaznačit nějakou interní poznámku ke studentovi, tak je to nyní možné v modulu studentů. Když zadáváte nebo měníte studenta, tak v zál...
St, 10 Květen, 2017 at 9:51 AM
Každý semestr má v nabídce kurzů svou vlastní adresu
Jestliže máte otevřeno více semestrů zároveň ale chcete, aby se vaši klienti hlásili do nějakého konkrétního, tak je nyní můžete např. z vašich webových str...
St, 10 Květen, 2017 at 10:04 AM
čipový systém - rozdělení docházky pečujících osob pro report MPSV
V případě, že máte pečující osobu, která má přerušenou docházku (to znamená, že je například ráno 2 hod a odpoledne pak 3hod), tak je nyní možné systém nast...
St, 10 Květen, 2017 at 10:19 AM
Tisk informačních kartiček pro SMS omluvy z kurzů a zasílání mailem klientům
Klienti se mohou omlouvat ze svých lekcí prostřednictvím SMS zaslaných ve správném formátu na správné číslo.  Pokud se klient omluví správně, přijde mu zpě...
St, 10 Květen, 2017 at 11:03 AM
Možnost měnit datum splatnosti faktur u jednotlivých studentů (pouze pokud máte slevový modul)
Pokud máte slevový modul můžete nyní individuálně nastavovat splatnosti faktur v záložce cena při registraci do kurzu. V registraci studenta do kurzu může...
St, 10 Květen, 2017 at 11:14 AM
Možnost hlásit se na jednorázové vstupy do školky
Ve Webookeru je možné, aby rodiče hlásili děti do školky i když nemají žádné náhrady a to na jednorázový vstup. Pokud je dítko jen jako náhradník, který...
Pá, 15 Září, 2017 at 12:30 PM