Vývoj a úpravy

Pravidelně provádíme aktualizace našeho softweru. V těchoto aktualizacích najdete novinky v systému i opravy chybiček nebo vylepšení funkčnosti. (většinou na základě vašich námětů) děkujeme za spolupráci :-)

Tisk informačních kartiček pro SMS omluvy z kurzů a zasílání mailem klientům
Klienti se mohou omlouvat ze svých lekcí prostřednictvím SMS zaslaných ve správném formátu na správné číslo.  Pokud se klient omluví správně, přijde mu zpě...
St, 10 Květen, 2017 at 11:03 AM
Možnost měnit datum splatnosti faktur u jednotlivých studentů (pouze pokud máte slevový modul)
Pokud máte slevový modul můžete nyní individuálně nastavovat splatnosti faktur v záložce cena při registraci do kurzu. V registraci studenta do kurzu může...
St, 10 Květen, 2017 at 11:14 AM
Možnost hlásit se na jednorázové vstupy do školky
Ve Webookeru je možné, aby rodiče hlásili děti do školky i když nemají žádné náhrady a to na jednorázový vstup. Pokud je dítko jen jako náhradník, který...
Pá, 15 Září, 2017 at 12:30 PM
Platební brána - On-line platby
Systém Webooker podporuje online platby kartou pomocí platební brány Comgate. Postup:   1. Nejprve je potřeba kontaktovat Comgate - provozovatele plat...
Po, 11 Březen, 2019 at 12:51 PM
Souhlas se zpracování osobních údajů
V první fázi vývoje jsme přidali souhlas se zpracováním osobních údajů, v další fázi budeme přidávat ještě i další souhlasy (např. na fotografování atd.) ...
Po, 21 Květen, 2018 at 12:01 AM
Nové nastavení zobrazení semestrů
Nově je možné rozdělit semestry v klientské sekci na semestry pro školku a pro kurzy. Toto rozdělení je dobré, pokud provozujete kurzy i školku a časová obd...
St, 11 Červenec, 2018 at 1:39 PM
Nastavení pro zobrazení data narození na dokladech
V sekci systém - nastavení v záložce účetnictví si můžete nastavit, zda chcete nebo nechcete mít datum narození studentů na podkladech, daňových a příjmovýc...
St, 12 Září, 2018 at 2:14 PM
QR kód
v lednu 2019 jsme přidali QR kód na všechny faktury, tak aby mohli klienti platit faktury z Webookeru snadno a rychle
Po, 11 Březen, 2019 at 12:31 PM
Změny ve vyúčtování školky - březen 2019
1. Nově jsem do vyúčtování školky přidali možnost nastavit si datum zdanitelného plnění - DUZP. - toto datum bude automaticky nastavené jako datum vystaven...
Po, 11 Březen, 2019 at 3:21 PM
Vypnout pořadí na čekací listině
 vytvořili jsem možnost vypnout klientům zobrazení jeho místa na čekací listině. Volbu najdete v sekci systém nastavení. Jedná se o čekací listinu u lekcí j...
Po, 11 Březen, 2019 at 3:40 PM