Vývoj a úpravy

Pravidelně provádíme aktualizace našeho softweru. V těchoto aktualizacích najdete novinky v systému i opravy chybiček nebo vylepšení funkčnosti. (většinou na základě vašich námětů) děkujeme za spolupráci :-)

Omezení počtu registrací na čekací listinu
 Vytvořili jsme možnost nastavit maximální počet rezervací jednoho studenta na jednom kurzu na čekací listině Nastavení najdete v sekci systém - nastavení ...
Po, 11 Březen, 2019 at 3:47 PM
Odeslaná pošta - e-maily
V modulu odeslané pošty najdete všechny odeslané e-maily ze systému Webooker.  Tyto e-maily budou v systému po dobu maximálně 1 měsíc nebo do počtu 7500 od...
Čt, 4 Duben, 2019 at 11:15 AM
Graf Fluktuace
V sekci přehled najdete graf "Fluktuace studentů" v kurzech. - nejprve si zvolíte, na základě jakého typu chcete fluktuaci sledovat  Poto...
Pá, 4 Říjen, 2019 at 10:16 AM
novinky v lednu 2020
Do nového roku jsme vstoupili plní energie a tak posílám, co jsme pro Vás v systému Webooker vytvořili v lednu nového. 1. Školka na jeden blok - v modul...
Út, 21 Leden, 2020 at 2:40 PM