Nejprve půjdete na svůj účet do banky. V záložce Informace o účtu najdete Správa účtu přes IP (viz obrázky)
 

Dáte přidat nový token

 


Okopírujte token (červeně označený kód) CTRL + C. a vyplníte pojmenování propojení a datum platnosti. Dáte odeslat

 


Po odeslání žádosti vám přijde SMS zprávou ověřovací kód. Tímto aktivujete propojení ze strany FIO Banky.

Pak půjdete do systému Webooker do modulu Fakturační údaje. Dáte ozubeným kolečkem upravit fakturační údaj, na který chcete dělat propojení banky.

Půjdete do záložky banka. Vyberete typ datového importu – Fio automaticky, zadejte datum, od kdy se má začít párovat (může být i v minulosti, pokud tam již máte nějaké přijaté platby). 

Do kolonky Přístupový token vložíte token z banky CTRL+V.  Tímto propojíte systém s bankou

 

 

Modul banka

Po úspěšném nastavení připojení do banky se vám začnou v modulu banka objevovat bankovní transakce. 

Systém stahuje jen kladné transakce, které obsahují protiúčet. 

Vše je seskupeno podle fakturačních údajů. Šedivé řádky jsou transakce, které se automaticky rozpoznaly, a vytvořila se k nim platba.

Vyberete si z černého řádku a kliknete na ozubené kolečko.
Systém se s malou prodlevou pokusí transakce spárovat na základě čísla faktury a fakturačních údajů. 

Pokud vám na účet přijde platba pro jiné fakturační údaje (klient se splete atp.) je možné přímo v tomto modulu transakci ručně dopárovat. 


Dále je možné některé bankovní transakce označit jako nerelevantní. To znamená, že se jedná o nesouvisející platby a nechcete, aby se zobrazovaly a rušily. Označte si transakci a v menu vyberte „Označit jako nerelevantní“. 


Tím transakce zmizí z výpisu. Pokud jste se spletli, je možné transakci znovu najít v menu „Obnovit nerelevantní transakce“.Pokud automatické párování přiřadilo špatně platbu (např. klient zadal špatný variabilní symbol, který se shodoval s jiným číslem faktury), máte možnost toto párování zrušit a dohledat fakturu sami. Klikněte na „Zrušit párování a odstranit platbu“.Pak již můžete vytvořit platbu ručně, zadejte v menu „Vytvořit platbu za kurz“.