Třída je již konkrétní skupina, kam chodí děti a vy si jí pojmenujete dle vašeho názvu. Nastavujete zde fakturační údaje, ceny stravného, náhrady atd. viz níže.

Červená políčka jsou povinná.

Novou třídu nastavíte tak, že kliknete na školky/třídy/  a tužtičkou se vám otevře okno kde v HLAVNÍ nabídce vyplníte 

semestr - již vámi nadefinovaný školní rok

název - váš název pro danou třídu

fakturační údaje - vyberete fakturační údaje, které budou použity na fakturách dětí z této třídy (zadávají se v sekci finance v modulu fakturační údaje)

učebnu - místo, kde bude skupina nejčastěji


 
pokračujte v záložce CENA 


oběd - cena bude započítána do vyúčtování vždy, když bude dítě ve školce přítomné na dopolední program. 

svačina - dopolední a odpolední svačina je zvlášť (např. když vyplníte 10kč bude systém účtovat při celodenní docházce 20Kč)

Sazba DPH -Strava - Zde si můžete nastavit sazbu DPH, pokud je u stavy odlišná než sazba za školkovné (sazba DPH nastavená ve fakturačních údajích)

pozdní vyzvednutí dítěte - částka v Kč za každou započatou hodinu nad objednaný čas.

Jednorázové vstupy - pokud umožňujete klientům přihlašovat se jednorázově nad rámec jejich docházky, nastavíte zde ano. Pokud toto neumožňujete nastavte ne.

Pro jednorázové přihlášení musí být dítě zadáno alespoň 1x do rozvrhu. Jinak není přihlášení ze strany klienta možné. O jednorázových vstupech najdete více zdePokračujte na záložce NÁHRADY


Vyplníte omezení možností vybrat náhrady 

Počet dní, po který jsou platné omluvené dny jak do budoucnosti tak do minulosti.

(příklad : dítě se omluví z docházky na 23.9. Pokud nastavíte že má 2dny do budoucnosti i do minulosti pro čerpání náhrd (viz. obrázek), tak mu systém dovolí přijít v náhradním termínu pouze dva dny před a dva dny po tomto datu (21.9, 22.9. a 24.9., 25.9.).Pokračujte do záložky Popis


Popis se zobrazuje klientům v klientské sekci jako nabídka vaší třídy. Může zde být popis, denní program školky, ceník atd.

Pod tímto popisem je v klientské sekci tlačítko mám zájem o školku.

AbXP6QyCCriYGnqaDPOsLkUYh3ikrR_-sg.png