Třída se tvoří na každý školní rok nebo pololetí. Nastavuje se zde název, fakturační údaje, ceny stravného, náhrady atd. viz níže.

Červená políčka jsou povinná.

Novou třídu nastavíte tak, že kliknete na školky/třídy/  a tužtičkou se vám otevře okno, kde v HLAVNÍ záložce vyplníte 

semestr - již vámi nadefinovaný školní rok

název - váš název pro danou třídu

fakturační údaje - vyberete fakturační údaje, které budou použity na fakturách dětí z této třídy (zadávají se v sekci finance v modulu fakturační údaje)

učebnu - místo, kde bude skupina nejčastěji


 
pokračujte v záložce CENA 


oběd - cena bude započítána do vyúčtování vždy, když bude dítě ve školce přítomné na dopolední program. 

svačina - dopolední a odpolední svačina je zvlášť (např. když vyplníte 10kč bude systém účtovat při celodenní docházce 20Kč)

Sazba DPH -Strava - Zde si můžete nastavit sazbu DPH, pokud je u stavy odlišná než sazba za školkovné (sazba DPH nastavená ve fakturačních údajích)

pozdní vyzvednutí dítěte - částka v Kč za každou započatou hodinu nad objednaný čas.

Jednorázové vstupy - pokud umožňujete klientům přihlašovat se jednorázově nad rámec jejich docházky, nastavíte zde ano. Pokud toto neumožňujete nastavte ne.

Pro jednorázové přihlášení musí být dítě zadáno alespoň 1x do rozvrhu. Jinak není přihlášení ze strany klienta možné. O jednorázových vstupech najdete více zdePokračujte na záložce NÁHRADY


Vyplníte omezení možností vybrat náhrady 

Počet dní, po který jsou platné omluvené dny jak do budoucnosti tak do minulosti.

(příklad : dítě se omluví z docházky na 23.9. Pokud nastavíte že má 2dny do budoucnosti i do minulosti pro čerpání náhrd (viz. obrázek), tak mu systém dovolí přijít v náhradním termínu pouze dva dny před a dva dny po tomto datu (21.9, 22.9. a 24.9., 25.9.).Pokračujte do záložky Popis


Popis se zobrazuje klientům v klientské sekci jako nabídka vaší třídy. Může zde být popis, denní program školky, ceník atd.

Pod tímto popisem je v klientské sekci tlačítko mám zájem o školku. Když na něj rodič klikne, pošle systém Vám i jemu e-mail o projevení zájmu navštěvovat vaší školku.

AbXP6QyCCriYGnqaDPOsLkUYh3ikrR_-sg.png

Pro každou třídu můžete ve Webookeru vytvořit album s fotkami. K fotkám se dostanou pouze rodiče dětí, které chodí do dané třídy. Album je potřeba nejprve vytvořit v uložišti, pak až vybrat ve třídě. Do účtu každého dítěte ze školky jsme v klientské sekci přidali záložku "Foto Album"  (tu rodiče najdou po přihlášení do systému v sekci "moje školka" - tam, kde řeší omluvy a náhrady).


V administraci vytvoříte foto album v sekci "Uložiště" - "Cloudový disk"


Nejprve vytvoříte adresář (červeně označené) a do něj pak nahrajete soubory - fotky (zeleně označené).


Takto vytvořený adresář přiřadíte v sekcí "školky" - "třídy" k dané třídě. Album uvidí pouze rodiče dětí, které mají naplánovanou docházku do této třídy.


Adresář v uložišti můžete upravovat, fotky z něj mazat nebo do něj přidávat kdykoliv nové. Každá změna se hned promítne do účtu dětí v klientské sekci.


V ceně měsíčního provozu systému máte od nás 1GB uložiště na fotky zdarma .  (př. Pokud má jedna fotografie datový objem průměrně cca 5MB, tak do 1GB  se vejde cca 200 fotek (1GB = 1000MB / 5MB = 200 to)


Níže najdete měsíční tarify na větší využití uložiště. Vyšší využití úložiště Vám bude fakturováno 1x za 3 měsíce.