Pokud se vám přestal načítat výpsi z Fio banky do systému Webooker, tak Vám pravděpodobně vyprišela platnost tokenu v bance. Toto zjistíte, když se přihlásíte do Fio Banky a v záložce informace o účtu se podíváte na platnost starého tokenu. Pokud je token opravdu již neplatný je třeba zadat nový. Toto uděláte následovně?

Nejprve půjdete na svůj účet do banky. V záložce Informace o účtu najdete Správa účtu přes IP (viz obrázky) 

Dáte přidat nový token

 

Okopírujte token (červeně označený kód) CTRL + C. a vyplníte pojmenování propojení a datum platnosti. Dáte odeslat

 

Po odeslání žádosti vám přijde SMS zprávou ověřovací kód. Tímto aktivujete propojení ze strany FIO Banky.

Pak půjdete do systému Webooker do modulu Fakturační údaje. 


Dáte ozubeným kolečkem upravit fakturační údaj, na který chcete zadat nový import.

Půjdete do záložky banka. Vyberete typ datového importu – Fio automaticky a  zadáte datum, od kdy se má začít nově párovat (může být i v minulosti, pokud tam již máte nějaké přijaté platby, které v sytému ještě nemáte). 

Do kolonky Přístupový token vložíte Nový  token z banky CTRL+V.  Tímto propojíte systém s bankou. Do několika minut by se Vám měla opět začít načítat výpis.