Pro získání seznamu kurzů, provedeme GET na adresu Api/Courses/Get.


Parametry

Název Význam
semesterID
Id semestru. Viz. Seznam semestrů
openForRegistrationOnly
true pokud chcete pouze kurzy otevřené pro registraci, false vrátí všechny kurzy
isAction
false vrací senzam kurzů, true vrací seznam akcí


curl -X GET \
  'https://test.webooker.eu/Api/Courses/Get?semesterID=21054&openForRegistrationOnly=true&isAction=true' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'apipassword: g9E5c9U4' \
  -H 'apiusername: api.user' \
  -H 'cache-control: no-cache' \
  -H 'content-type: application/json'


Příklad výsledku


[
    {
        "courseID": 67716,
        "subjectID": 23078,
        "courseTypeID": 29,
        "semesterID": 21054,
        "abbreviation": null,
        "name": "sourozenecká rivalita",
        "description": "Možná si říkáte, kdo jiný než bratr nebo sestra by měl být člověku v životě nejbližším člověkem? Ne vždy tomu tak ale je a sourozenecké vztahy nejsou jen harmonické, plné lásky a porozumění. Někdy je sourozenecká rivalita dokonce natolik vážná, že ohrožuje běžný chod rodiny, hrozí fyzické ublížení mladšímu sourozenci a sebedůvěra nebo psychická rovnováha některého z dětí je poškozována – v takovýchto vyhrocených případech je nutné hledat odbornou pomoc. Sourozenecká žárlivost a rivalita je však v běžné míře přirozeným jevem a vzniklé situace je možné úspěšně řešit v rámci rodinného kruhu.",
        "lessonLengthInMinutes": 90,
        "employeeID": 98,
        "capacity": 12,
        "price": 130,
        "causalPrice": null,
        "fixedPrice": null,
        "picture": "0/sleep01.jpg",
        "allowRegistration": true,
        "showInSchedule": true,
        "showInEmployeeTimeSheet": true,
        "shortDescription": "jak se k ní stavět, jak řešit spory",
        "accountingBookID": 5,
        "compensationGroupID": 5,
        "acceptingCompensationGroups": [],
        "emailCategory": 1,
        "preAmendsCount": 0,
        "timeBoundAmendCount": 0,
        "timeBoundAmendExpiration": null,
        "allowMultiAttendance": false,
        "subjectCategoryID": 2,
        "isOnlineMeeting": false,
        "pictures": [
            {
                "image": "6/33cc5e32-f408-4830-b168-2bf7687d3049.jpeg",
                "imageUrl": "/Data/actions/large/6/33cc5e32-f408-4830-b168-2bf7687d3049.jpeg"
            },
            {
                "image": "6/8db05081-2d9f-466b-8e54-743a72d495ab.jpeg",
                "imageUrl": "/Data/actions/large/6/8db05081-2d9f-466b-8e54-743a72d495ab.jpeg"
            },
            {
                "image": "6/ce6f5dfe-03e9-42f4-b95e-f3507b910caa.jpeg",
                "imageUrl": "/Data/actions/large/6/ce6f5dfe-03e9-42f4-b95e-f3507b910caa.jpeg"
            }
        ],
        "courseAgeRangeID": 634,
        "courseCategoryID": 10,
        "allowClientLessonSelection": false,
        "maxFreePlacesForLessonSelection": 0,
        "subjectName": "Přednášky",
        "subjectDescription": "pravidelně pro Vás připravujeme přednášky na zajímavá témata.",
        "teacher": "Petra Brabcová",
        "courseTypePicture": "/Data/coursetypeicons/0/people.svg",
        "filled": 3,
        "classroomID": 304,
        "firstLesson": "2017-09-14T20:00:00",
        "nearestLesson": "2017-09-14T20:00:00",
        "lastLesson": "2017-09-14T20:00:00",
        "pictureUrl": "/Data/actions/large/0/sleep01.jpg",
        "smallPictureUrl": "/Data/actions/0/sleep01.jpg",
        "surveyID": null,
        "noOfRemainingLessons": 1,
        "noOfLessons": 1,
        "remainingPrice": 130,
        "changeEmployeeFromNowOn": false
    }
]