Při registraci vašich klientů do systému se jich může systém ptát: "Jak jste se o vás dozvěděli?"

Tato volba je potřeba zapnout v sekci systém/nastavení

Nutné je připravit nejprve volby, ze kterých si vaši klienti budou vybírat, jak se o vás dověděli.


Volby nastavíte v administraci 2 ve složce uživatele/reference. Tužkou přidáte nový záznam.


Až vám začnou vaši uživatelé vyplňovat, odkud se o vás dozvěděli, začne se vám v modulu referencí tvořit graf.

Graf může mít podobu sloupců nebo křivky, a také může zobrazovat určité období. To si vyberete na levé straně grafuJednotlivé odpovědi si můžete také prohlédnout v modulu Uživatelé


Pokud zadáváte uživatele do systému vy, jako administrátor, můžete také vyplnit "jak jste se o nás dověděli?" za vaše klienty.