Pokud používáte daňové doklady a potřebujete po zaplacení kurzu přesunout studenta z kurzu na kurz jiný, tak máte 2 možnosti.


1. Přesun bez tvorby nového daňového dokladu a platby. 

- půjdete do modulu kurzy, najdete kurz, na kterém je dítě přihlášené, a ozubeným kolečkem dáte upravit registraci. V záložce docházka vyškrtáte všechny lekce, na které nebude student již nadále chodit. Do poznámky doporučuji zapsat informaci typu - přechod na kurz xxxx.

Po uložení se Vás systém zeptá, zde chcete vygenerovat novou fakturu. Fakturu novou netvořte, zachováte fakturu stejnou.- půjdete do kurzu kam chcete dítě přihlásit, tužtičkou ho do kurzu přidáte a v záložce cena nastavíte mínusem cenu kurzu na 0Kč (lze pouze pokud máte slevový modul, v opačném případě musíte nejprve nastavit cenu kurzu na 0Kč a pak až studenta přihlašovat). Do poznámky k registraci doporučuji zapsat poznámku typu - uhrazeno u kurzu xxxx. Tím studenta do kurzu přihlásíte bez tvorby platby a daňového dokladu.2. Převod s tvorbou nové platby a nového daňového dokladu.


- jelikož Webooker netvoří dobropisy, tak nelze daňový doklad ani nějak stornovat. Doklad si tedy vytiskněte, předejte ho účetní, aby vytvořila dobropis.


V systému pak bude tento postup:

- půjdete do modulu kurzy, najdete kurz, na kterém je dítě přihlášené, a ozubeným kolečkem dáte upravit registraci. V záložce docházka vyškrtáte všechny lekce, na které nebude student již nadále chodit. Do poznámky doporučuji zapsat informaci typu - přechod na kurz xxxx.

- po uložení vygenerujete novou fakturu s upravenou cenou - měla by být 0Kč. Případně ještě zkontrolujte nebo upravte v záložce cena. 

V systému Vám zůstane záznam, o přijaté platbě i daňový doklad. 


- Nyní normálně přihlásíte studenta do nového kurzu. 


- Potom je potřeba vyřešit převod financí. 

  • a). Pokud máte automatické párování Fio banky, půjdete do modulu banka. 

Najdete přijatou platbu za původní kurz. Kliknete na ozubené kolečko a vyberete volbu "Odstranit párování a smazat platbu"


- tím zrušíte přiřazení platby ke starému kurzu.

Potom opět kliknete na ozubené kolečko u stejné platby a dáte volbu "vytvořit platbu" a platbu přiřadíte k novému kurzu.

Tím se vytvoří i nový daňový doklad k novému kurzu.


  • b). Pokud zadáváte platby do systému manuálně, půjdete do modulu Platby

- zadáte tužtičkou v horním rohu vrácenou platbu za původní kurz mínusovou hodnotou.

- zadáte tužtičkou platbu novou za nový kurz a tím vytvoříte i nový daňový doklad.