Pokud dostanete poptávku e-mailem nebo Vám někdo zavolá, tak si nemusíte kontakt psát nikam do diáře nebo na papír, ale můžete použít Webooker - CRM - Přiležitosti. 

Ty Vám zajistí, že na nikoho nezapomenete :-)

V sekci CRM - Příležitost kliknete v levém horním rohu na čtvereček s tužkou pro vytvoření nové příležitosti.


V záložce Hlavní vyberte typ příležitosti (telefon/e-mail), zadáte si název a text příležitosti. 

Můžete si zvolit libovolnou značku, fázi a úroveň. (více o využití pro třídění v návodech pro CRM - příležitosti).


V záložce Uživatel si můžete vytvořit anonymního uživatele  (pokud nemám ještě klienta v databázi nebo ho ani mít nechci) nebo můžete vybrat uživatele z databáze stávajících uživatelů.

Pokud vytváříte anonymní poptávku, vyplňte minimálně povinné údaje.


Pokud vybíráte stávajícího uživatele, vyberte si uživatele a studenta z vaší databáze.


V záložce Poznámky - si můžete zapsat další doplňující informace a nastavit příští kontakt.


Takto vytvořená příležitost se Vám zařadí mezi další příležitosti v systému a to podle data, příštího nebo posledního kontaktu.